Tag-arkiv: Svineinfluenza

Her er de nye officielle influenza symptomer

Statens Serum Institut beskriver årsagen til influenza som en virusinfektion i luftvejene med influenza A, influenza B eller influenza C virus:

Influenza symptomer

Typisk er pludselig indsættende høj feber med kulderystelser, muskelømhed og hovedpine, der ledsages af udtalt sygdomsfornemmelse. Der er ofte lidt tør hoste og lette synkesmerter. I ukomplicerede tilfælde varer selve sygdommen 3 – 5 dage, men følges gerne af 1 – 2 uger med træthed og nedsat fysisk formåen. Ved alvorlig sygdom ses oftest lungebetændelse, enten med influenzavirus eller bakterier, fx. pneumokokker.

På listeform er der således disse symptomer på influenza:

 1. Høj feber
 2. Kulderystelser
 3. Muskelømhed
 4. Hovedpine
 5. Udtalt sygdomsfornemmelse
 6. Tør hoste
 7. Lette synkesmerter
 8. 1 – 2 uger med træthed og nedsat fysisk formåen

Kilde: Statens Serum Institut

2 døde af svineinfluenza – influenza A H1N1

For langt de fleste er influenza en harmløs sygdom – det gælder også influenza A H1N1 (svineinfluenza). Men der er desværre nogle, der bliver alvorligt syge og nogle der dør. Det gælder også, selvom man ikke tilhører en risikogruppe. Dødsfaldene bør ikke gøre folk bekymrede. Men de understreger, hvor vigtigt det er at være særligt opmærksom på faresignaler og på at vaske hænder ofte og nyse i ærmet.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør Else Smith efter at to mænd – begge i 50´erne – er døde med influenza  A(H1N1). Ingen af dem havde kendte kroniske sygdomme eller risikofaktorer i forvejen. De to mænd var begge indlagt på intensiv afdeling på Skejby Sygehus, da de døde.

Hvis man bliver alvorligt syg med høj feber i mere end tre dage eller får svært ved at trække vejret, skal man ringe til lægen. Hvis man er i en risikogruppe og ikke er blevet vaccineret, skal man kontakte lægen så snart man får symptomer med henblik på antiviral behandling.

God hygiejne nedsætter risikoen for at blive smittet og for at smitte andre. Derfor: Host og nys i ærmet og vask hænder med sæbe ofte.

Sundhedsstyrelsen opfordrer alle i risikogruppen til at blive vaccineret, hvis de ikke er blevet det endnu. Fra 1. oktober til 31. december 2010 kunne alle i risikogruppen blive vaccineret gratis. Det er stadig muligt at blive vaccineret, men tilbuddet om gratis vaccination gælder ikke længere.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvordan og hvor længe smitter influenza A H1N1 – svineinfluenza?

Mange spørger: Hvordan og hvor længe smitter influenza A H1N1 – svineinfluenza?

Statens Serum Institut oplyser følgende om influenza og smitte:

Hvordan smitter influenza?
Influenza-virus overføres som luftbåren smitte og typisk fra person til person ved tæt kontakt, fx via dråber ved hoste og nysen. Der kan også være tale om kontakt-smitte, hvor virus i sekret fra luftvejene overføres via hænderne til øjne eller næse.

Hvor længe kan influenza smitte?
Den syge kan smitte allerede fra dagen før symptomdebut. Voksne personer smitter dog typisk 3-5 dage fra symptom-debut; børn og unge kan smitte i op til syv dage efter symptom-debut.

Svineinfluenza – hvor farlig er influenza A H1N1 ?

Hvor farlig er svineinfluenza?

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring. Langt de fleste, der bliver smittet med Influenza A (H1N1) oplever et mildt sygdomsforløb sammenlignet med gængs vinterinfluenza. Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsat ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenza-symptomer. Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

Såvidt Sundhedsstyrelsen. Hvad siger andre danske sundhedsmyndigheder – hvor farlig er ny influenza A H1N1?

Statens Seruminstitut skriver: Da det ny influenzavirus A (H1N1)v blev erkendt, var der megen usikkerhed om smitsomhed og sygdommens alvorlighed, samt hvilke personer der evt. var i risiko for alvorlig sygdom. Desuden var det uvist, om virus havde pandemisk potentiale, og hvilke konsekvenser det i så fald ville have for samfundet. Nu vides det, at influenzapandemien er i udvikling, og det formodes, at det ny virus i de kommende år vil kunne fortrænge andre cirkulerende influenza A virus. Globalt har især personer < 50 år været smittet, mens personer over 60 år synes delvis immune, formentlig på grund af tidligere infektion med et lignende virus. Det kliniske billede er i reglen mildt med 2-4 dages selvlimiterende sygdom. Derfor anses alvorligheden for den enkelte patient ikke at være større end ved almindelig sæsoninfluenza. Men da den samlede sygelighed under en pandemi forventes at være større end ved sæsoninfluenza, kan samfundet blive mere belastet på grund af sygefravær mv. end det sædvanligvis ses. Såfremt de ældre ikke bliver særlig ramt, er der ikke forventninger om en markant overdødelighed.

Sundhedsministeriet supplerer: De danske sundhedsmyndigheder vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring for influenza A (H1N1). Influenza A har stadigvæk et mildt sygdomsforløb og minder om en sæsoninfluenza. Der er derfor ikke grund til bekymring. Alle danskere opfordres imidlertid til at være ekstra omhyggelige med hygiejnen. Sundhedsstyrelsen er kommet med tre råd til, hvordan man kan nedsætte risikoen for at blive smittet og smitte andre:

 • Vask hænder ofte
 • Host eller nys i ærmet
 • Bliv hjemme, hvis du er syg

Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsatte ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenzasymptomer. Også gravide, der får influenzasymptomer, bør undersøges og behandles. Forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør kontakte lægen. Vaccinen er ikke klar, derfor er det endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark eller noget andet sted i verden. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009.

Er svineinfluenza farlig – tjah, tjah … bum bum.

Danmark køber vaccine mod influenza A (H1N1)

På grundlag af en faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen har finansudvalget den 25. juni 2009 godkendt, at Danmark køber 3,1 mio. doser vaccine mod influenza A (H1N1), det der i folkemunde kaldes svineinfluenza.

Det betyder, at Danmark først og fremmest kan tilbyde personer, som er i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom i forbindelse med en influenza A (H1N1) epidemi, vaccination mod influenza.

Hver person skal have 2 doser for at være fuldt beskyttet. Det formodes, at leveringen kan begynde i efteråret 2009.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen siger:

“Jeg er meget glad for, at Finansudvalget nu har givet sin tilslutning til at købe vaccine mod den nye influenza, så vi også på det felt er godt forberedt.

For selvom vi har kunnet konstatere, at influenzaen har et forholdsvis mildt forløb, giver det selvfølgelig god mening at tilbyde vaccination til de dele af befolkningen, der er i særlig risiko.”

(Pressemeddelelse fra Sundhedsministeren)

Spørgsmål og svar om Influenza A(H1N1) – svineinfluenza?

Hvad er Influenza A(H1N1)?

Sundhedsstyrelsen har samlet en række spørgsmål og svar om den nye sygdom, der går under navnene Influenza A, Influenza A(H1N1), Ny influenza og Svineinfluenza:

Hvad er Influenza A(H1N1)?
Influenza A(H1N1) er et virus, som er opstået hos grise og nu er blevet til en sygdom hos mennesker. Influenza med oprindelse hos grise forekommer hos vilde fugle, husdyr og mennesker, men smitte på tværs af dyrearter er sjælden.

Hvad er symptomerne på Influenza A (H1N1)?
Symptomerne er de samme som ved traditionel influenza – det vil sige pludselig opstået feber, ondt i halsen, hoste og muskelsmerter. Diarré kan også forekomme.

Hvad skal du gøre, hvis du oplever symptomer?
Hvis du i øvrigt er rask, skal du ikke foretage dig andet eller mere, end du ellers ville gøre, når du får influenza – typisk blive hjemme. Du skal kun kontakte lægen, hvis:

 • Dine influenzasymptomer pludselig bliver værre
 • Du har en sygdom, der gør influenza til en mere alvorlig sygdom, end det ellers ville være. Det gælder personer med nedsat lungefunktion, astma, hjerte-karsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar.
 • Du – siden du blev syg – har været i nær kontakt med personer, der har en sygdom, der gør influenza til en mere alvorlig sygdom, end det ellers ville være.
 • Du er gravid eller har børn under 2 år.

Hvem er i særlig risiko ved influenza?
Du skal være særligt opmærksom på influenza, hvis du har nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar. I så fald skal du kontakte din læge, hvis du selv eller én i din husstand får influenza.

Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

Hvem skal i forebyggende behandling?
Det antivirale middel Tamiflu kan bruges til at forebygge influenza. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke forebyggende Tamiflu-behandling af de fleste danskere.

De eneste, der bliver sat i forebyggende behandling, er personer, der er eller har været i nær kontakt med smittede, og som har særlige sygdomme, der gør influenza mere farligt, end det ellers ville være. (Læs hvilke sygdomme, der kan gøre influenza alvorligt ovenfor).

Det er vigtigt, at praktiserende læger og vagtlæger ikke ukritisk udskriver recepter til privatpersoner men følger de faglige anbefalinger.

Hvordan undgår du smitte?
Influenza smitter gennem små dråber fra hoste, nys og lignende. Virus kan også sætte sig og overføre smitte fra overflader som dørhåndtag eller lignende. Hvis du vil undgå at blive smittet og undgå at smitte andre, skal du derfor:

 • Undgå tæt kontakt med personer, som du ved er syge.
 • Bliv hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis du er syg.
 • Undgå at hoste og nyse i din håndflade. Brug i stedet dit ærme eller et en-gangs-lommetørklæde.
 • Vask ofte dine hænder med sæbe – især, hvis du hoster og nyser. Det nedsætter risikoen for, at du smitter andre og at du selv bliver smittet. 
 • Undgå at røre ved dine øjne, din næse eller din mund. Så nedsætter du risikoen for at blive smittet, selvom du skulle have fået smitte på hænderne.

Er det sikkert at rejse til udlandet?
Sundhedsstyrelsen fraråder ikke rejser – heller ikke til USA, Mexico eller andre lande med smittespredning. Vi opfordrer generelt rejsende til at holde sig orienteret om situationen i det land, de rejser til, og følge råd fra de lokale myndigheder og Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Se yderligere rejseinformation på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Er der grund til at være bekymret?
Hos langt de fleste mennesker giver Influenza A (H1N1) milde symptomer, der er overstået efter få dage. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring.

Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut overvåger situationen og er i tæt kontakt til WHO og de andre europæiske landes sundhedsmyndigheder.

Hvad betyder det, hvilken “fase” vi er i?
WHO har defineret seks faser i udviklingen af en pandemisk influenza i verden. I fase 1 og 2 er der ingen nye influenzatyper. I fase 3 bliver enkelte mennesker smittet med et nyt virus. I fase 4 og 5 er vi i en såkaldt præpandemisk fase – dvs. en situation, hvor et nyt virus smitter fra menneske til menneske men endnu ikke en pandemi. I fase 6 er der udbrudt en influenzapandemi.

Kan Influenza A (H1N1) behandles?
Influenza A(H1N1) kan behandles med antivirale midler, som Tamiflu. Der har vist sig tilfælde af det nye virus, som er resistent overfor Tamiflu, men i langt de fleste tilfælde er Tamiflu effektivt.

Komplikationer og følgesygdomme af Influenza A (H1N1) bliver behandlet med antibiotika.

Kan man blive vaccineret mod Influenza A (H1N1)?
Det er endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første vil kunne blive vaccineret i september eller oktober. Se flere spørgsmål og svar om vaccination mod Influenza A (H1N1).

Beskytter den almindelige influenzavaccine mod Influenza A(H1N1)?
Nej, det er ikke sandsynligt, at vaccinen mod den “almindelige” sæsoninfluenza virker mod den nye influenza A(H1N1).

Hjælper det at bære maske?
Som almindelig borger i Danmark er der ingen grund til at bære maske. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at læger og andet sundhedspersonale, der har direkte kontakt med patienter, der er under udredning for Influenza A(H1N1), bruger maske og andet beskyttelsesudstyr.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af masker for andre. Det vil sige, at der for andre personalegrupper i sundhedsvæsenet eller den almindelige befolkning ikke er grund til at bære maske eller andet beskyttelsesudstyr.

Hvorfor er den aktuelle situation alvorlig?
Den nuværende influenza-virus er ikke set før, og da smitten spreder sig fra menneske til menneske, er der grund til at være opmærksom og følge sygdommen nøje. 

Skal man lade være med at spise svinekød?
Nej – man kan ikke få den nye influenza ved at spise svinekød.

Hvorfor hedder det nye virus Influenza A (H1N1)?
WHO har besluttet at kalde den nye influenzatype for Influenza A(H1N1). Navnet er mere korrekt end svineinfluenza, da navnet svineinfluenza kan få folk til at tro, at sygdommen først og fremmest findes hos grise, ligesom fugleinfluenza findes hos fugle.

Influenza A(H1N1) er en sygdom hos mennesker, og man kan ikke få den ved at spise svinekød eller ved kontakt med grise.

Hvad er definitionen på epidemi/pandemi?
Hver vinter forekommer influenza i befolkningen. Når forekomsten pga. stor smittespredning er særligt hyppig, kalder man det en epidemi. Når epidemien bliver verdensomspændende med et nyt influenzavirus, kalder man det en pandemi.

Har mit barn svineinfluenza – syv symptomer på svineinfluenza hos børn

Har mit barn svineinfluenza – syv symptomer på svineinfluenza hos børn.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut opremser til sammen syv symptomer på svineinfluenza hos børn – her kan du se, om dit barn har symptomer på svineinfluenza:

Sundhedsstyrelsen: Hvad er symptomer på svineinfluenza hos børn?
Tegn på svineinfluenza er de samme som ved traditionel influenza – det vil sige pludselig opstået feber, ondt i halsen, hoste og muskelsmerter. Diarré kan også forekomme.

Statens Serum Institut: Hvad er symptomer på svineinfluenza hos børn?Tegn på svineinfluenza er som ved almindelig sæsoninfluenza med pludselig opstået feber, luftvejssymptomer, muskelsmerter og hovedpine. Diaré kan forekomme.

 Syv tegn på at dit barn har svineinfluenza

 1. Muskelsmerter
 2. Luftvejssymptomer
 3. Hoste
 4. Hovedpine
 5. Ondt i halsen
 6. Pludselig opstået feber
 7. Diarre kan forekomme

De to statslige sundhedsmyndigheder er altså ikke helt enige om tegn på svineinfluenza – men næsten. Det er ifølge Sundhedsstyrelsen muligt, at det nye svineinfluenza virus kan give mere alvorlig sygdom, men risikoen herfor er ikke bestemt med sikkerhed.

Statens Serum Institut oplyser: Personer med influenza smitter fra dagen før de får symptomer og op til syv dage efter, at sygdommen er begyndt. Børn, og specielt små børn, kan være smitsomme længere.

Læs mere om tegn på svineinfluenza hos ssi.dk og sst.dk.

Udenrigsministeriet – information om svineinfluenza (ny influenza)

Udenrigsministeriets oplyser om Ny influenza (svineinfluenza):

Der er rapporteret om tilfælde af Ny influenza (svineinfluenza) internationalt. Influenzaen kan smitte mellem mennesker. De danske myndigheder følger udviklingen nøje.

Sundhedsstyrelsen fraråder alle rejser til Mexico, der ikke er nødvendige, for at forhindre, at rejsende fra Danmark udsættes for smitte med den nye influenza (svineinfluenza – H1N1). Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

WHO opfordrer til, at rejsende, der er syge, udskyder deres internationale rejse. Sundhedsorganisationen anbefaler hyppig håndvask med vand og sæbe. Læs mere på Statens Seruminstituts hjemmeside og på WHO’s hjemmeside (på engelsk).  

Danskere på rejse i de berørte lande bør følge råd og anvisninger fra de lokale myndigheder.

Sundhedsfagligrådgivning fås hos Statens Serum Institut samt hos Sundhedsstyrelsen.

Yderligere links:

Fødevarestyrelsen besvarer spørgsmål om Svineinfluenza (Ny Influenza)

Kan man blive syg med influenza ved at spise svinekød?
Ud fra de oplysninger om ny influenza Fødevarestyrelsen har på nuværende tidspunkt, er ny influenza ikke en sygdom, som rammer svin. Der er derfor ingen risiko ved at spise svinekød. Hvis du alligevel ikke er tryg, så kan kødet gennemvarmes til en temperatur på over 70 grader. Ved denne temperatur ødelægges virus og bakterier dør.

Hvad er influenza?
Influenza er en stor gruppe af virus, der kan give sygdom hos mennesker og mange dyrearter. Som udgangspunkt er de artsspecifikke, det vil sige, at de kun optræder hos én dyreart, f.eks. hesteinfluenza hos heste, svineinfluenza hos svin osv. Men det kan ske, at en influenzatype springer til en anden dyreart.

Hvorfor kaldes den ny influenza virus fra Mexico for svineinfluenza?
Den specielle type influenza virus A, der har forårsaget sygdom hos mennesker i Mexico, har oprindeligt elementer fra svineinfluenza, fugleinfluenza og human influenza.  Det er generne fra svineinfluenzadelene, der har ført til den misvisende betegnelse ’svineinfluenza‘. Det er vigtigt at understrege, at de mennesker, der er blevet syge af ny influenza, er blevet smittet af andre mennesker. Det er ikke påvist, at smitten er overført fra svin til mennesker i den aktuelle situtation.

Hvad er influenza hos svin?
Der findes flere typer af influenzavirus, der giver sygdom hos svin i Danmark. Sygdommen hos svin kalder landmænd og dyrlæger for svineinfluenza, men det ikke den samme type som ny influenza. Det er aldrig påvist, at de svineinfluenzatyper, som vi har i Danmark, har givet sygdom hos mennesker.

Er influenzatypen fra Mexico fundet hos danske svin?
Nej! Ny influenza, som har givet sygdom hos mennesker i Mexico og andre lande, er ikke konstateret hos svin i Danmark. Der er ingen rapporter om fund af ny influenza i svin nogen steder i verden.

Undersøges danske svin for influenza?
Ja! Der påvises hvert år influenzavirus hos svin i Danmark. I 2008 blev der fundet 93 positive prøver.

Bliver svin syge af influenza?

Svin har få symptomer ved infektion med den artsspecifikke svineinfluenza, og der er lav dødelighed. Symptomer er luftvejsproblemer og feber, der som regel varer 4-6 dage. Dyr, der er syge af influenza, må ikke sendes til slagtning.

Hvad siger lovgivningen i Danmark om svineinfluenza?

Den artsspecifikke svineinfluenza er ikke en anmeldepligtig sygdom i Danmark. Besætninger med dyr, der har egentlig svineinfluenza bliver ikke pålagt nogen restriktioner. Bliver ens svin syge af den artsspecifikke svineinfluenza skal de behandles, på samme måde som ved enhver anden svinesygdom.

Den artsspecifikke svineinfluenza, som vi har i Danmark, er ikke den samme type, som den ny influenza, der lige nu smitter fra menneske til menneske i blandt andet Mexico.

Skal der tages særlige forholdsregler, når man passer svin?

Udover de almindelige forholdsregler om smittebeskyttelse og arbejdsmiljø skal der ikke tages særlige forholdsregler med hensyn til den artsspecifikke svineinfluenza i Danmark.

Skal der tages særlige forholdsregler på besøgslandbrug eller andre steder, hvor der er kontakt mellem besøgsgæster og svin?

Der er ingen grund til at skærpe på de almindelige forholdsregler ved kontakt mellem besøgsgæster og svin.

Kan man vaccinere svin mod influenza?

Der er udviklet vacciner mod de mest almindelige typer af svineinfluenza, der findes i Danmark. Det er frivilligt om man vil vaccinere sine dyr.

Importeres der levende svin og svinekød til Danmark fra de lande, hvor der er konstateret tilfælde af ny influenza?
Da ny influenza er en human influenza type, som smitter fra menneske til menneske, og der ikke er rapporteret sygdom blandt svin med denne virustype, er der ingen risiko ved import af levende svin og produkter af svin fra landene, hvor der er konstateret humane tilfælde af ny influenza.

Jeg skal rejse til et land, hvor der er konstateret ny influenza og planlægger at medbringe mit kæledyr. Er der en risiko for at mit kæledyr kan blive smittet?
Der er ikke rapporteret tilfælde af overførsel af smitten fra mennesker til dyr eller omvendt. Det er derfor mennesker, som er i risikogruppen for at blive smittet, hvis de rejser til lande, hvor der er bekræftede tilfælde af ny influenza.

Jeg skal på rejse til et af de lande som har haft udbrud af ny influenza. Må jeg tage fødevarer med hjem fra disse lande?
Der er i øjeblikket ingen importrestriktioner i forbindelse med ny influenza i forhold til import til Danmark/EU. Men der gælder en lang række generelle regler for privates indførsel af fødevarer fra lande indenfor og især lande udenfor EU. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger om hvilke aktuelle regler, som gælder for privates indførsel af fødevarer fra netop det land som du skal rejse til.

Jeg er erhvervsdrivende og eksporterer levende svin eller produkter fra svin til andre lande. Kan udbruddene få betydning for min eksport?
Ved udførsel til andre EU-lande får det ingen konsekvenser. EU Kommissionen har på grundlag af den nuværende viden om ny influenza ikke fundet anledning til at ændre på sine regler.

Fødevarestyrelsen kan dog ikke udelukke, at 3. lande kan indføre importforbud mod levende svin og produkter af svin, hvis ny influenza også kommer til Danmark. I givet fald kan disse forbud ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside, under eksportrestriktioner. Det anbefales at forhøre sig hos 3. landets veterinære myndigheder forud for eksporten for at afklare, om der skulle være importrestriktioner fra det aktuelle land. Udover disse eventuelle restriktioner, gælder de generelle regler for eksport af levende dyr.

Kilde: Fødevarestyrelsen