Tag-arkiv: Socialistisk Folkeparti

S og SF laver regnefejl på 6 mia. kr. i forslag til finanslov 2011

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har angiveligt lavet en regnefejl på mere end 6 mia. kr. eller mere end halvdelen af de indtægter, de har kalkuleret med i deres forslag til finanslov for 2011.

Det mener brancheforeningen Forsikring & Pension ifølge Børsen.

S og SF foreslår at lægge et loft på 100.000 kr. på pensioner med livsvarige udbetalinger (livrenter). Provenu ifølge S og SF: 6.7 mia. kr. i 2011.

Men det er helt i skoven, anfører pensionsbranchen, der for dagbladet Børsen har regnet sig frem til, at provenuet udgør mindre end 2 pct. af, hvad S og SF regner med.

“Der er regnet helt galt på det her. Man har kun taget fradragsværdien, men glemmer helt, at der jo kommer penge i kassen senere fra beskatning af pensionerne. Det svarer til at låne pengene og smide regningen i børneværelset.”

“Det ædruelige regnestykke er, at der højst kommer 150 mio. kr. ind i 2011 på den konto. Og det tal forudsætter, at stramningerne slet ikke påvirker pensionsopsparingerne, hvilket det selvsagt vil gøre,” siger Per Bremer Rasmussen, der er adm. direktør i Forsikring & Pension til Børsen.

SF partiprogram – hvorfor skal et principprogram være ‘hemmeligt’?

Socialistisk Folkepartis eller SF’s partiprogram hedder officielt “Princip- og Perspektivprogram” og er vedtaget af SF’s landsmøde 16.-18. maj 2003. Det er altså både et principprogram og et perspektivprogram.

SF og Villy Søvndal lufter alt for sjældent sit partiprogram, og det er ikke nemt at finde på hjemmesiden – man kan ikke navigere sig frem til det i menuen. I stedet fremhæves nogle mærkesager. Men der er naturligvis et partiprogram, og jeg vil gerne fremhæve to passager:

 • I indledningen til dette SF partiprogram står: “SF’s udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den marxistiske samfundsforståelse.”
 • I kapitel 2 i det hemmelige SF partiprogram kan man under overskriften “Socialismen er mulig” læse: “SF vil et socialistisk samfund. Det betyder: (…)  at den socialistiske markedsøkonomi er præget af forskellige former for fælleseje og råderet over de vigtigste produktionsmidler og den finansielle sektor. Der vil dog også være et islæt af privateje”.

Hvis nogen har mod på at læse mere, kan det hemmelige SF partiprogram findes her: SF partiprogram

Hvis nogen har endnu mere mod, kan alle tidligere partiprogrammer læses på Arbejdemuseets hjemmeside.

Radikale advarer nu igen-igen mod Socialistisk Folkeparti, SF

“En stemme på Villy Søvndal kan give Pia Kjærsgaard mere magt.” Så klart udtrykker den radikale næstformand Morten Østergaard sig til Politiken.

»Hvis man som SF-vælger er optaget af at få brudt med Dansk Folkepartis magtmonopol, så synes jeg, at man må gøre sig sine overvejelser i disse dage. Virkeligheden viser, at SF vil lade hånt om gamle positioner og lade sig trække til truget af DF. Det eneste, de tænker på, er at få magten«

Det eneste de tænker på, er at få magten, siger de radikale altså. Villy til hvadsomhelst, siger spøgefugle om folkesocialisternes formand Villy Søvndal.

Lad mig lige erindre om, at de radikale tidligere, i et seks-sider langt dokument har advaret mod SF’s økonomiske politik. Læs dokumentation her: Radikale: SF er økonomisk uansvarlige

Villy Søvndal og SF hænger fast i socialismen

Villy Søvndal og SF ligger måske lidt lunere i hængekøjen, der har fået bedre foring i disse år.

På weekendens landsmøde er tidligere tiders soveposer skiftet ud med rigtige hotel-madrasser. Jeg er faktisk overbevist om, at de fleste SF’ere vil sige det var sjovere tidligere. 

Men Villy Søvndal har også udsigt til at blive hængende i hængekøjen “i nogen tid” endnu. Villy søvndal holder nemlig fast i socialismen – og jeg nægter at tro på, at befolkningen her 20 år efter murens fald lader sig forføre af sværmeriske tanker fra en fjern tid.

I dagbladet Information, dissekerer journalisterne SFs partiprogram sammen med partiformand Villy Søvndal – og heri er der stof til mange blogindlæg. Lad os begynde med begyndelsen:

“SF har det forløbne år slugt store kameler på retspolitik, skat, forsvar og udlændinge. Alligevel afviser formand Søvndal enhver snak om, at partiet har flyttet sig til højre. Glem al snak om ‘højredrejning’, siger SF-formand Villy Søvndal op til partiets landsmøde i weekenden. I det forløbne år har SF fredet boligejerne, sagt ja til minimumstraffe og farvel til kravet om at afskaffe 24-års-reglen. Men viljen til at indgå kompromis skal ikke forveksles med, at partiet har opgivet idealerne, fastholder han. “Er vi i gang med at flytte SF et andet sted hen end i dag? Svaret på dét er definitivt nej. SF’s bærende værdier er præcis de samme, som da jeg meldte mig ind i 1977,” siger Søvndal. Den analyse deler han sådan set med sine politiske modstandere. “

Det er krasse sager for en formand for et parti, hvis udgangspunkt ifølge partiprogrammet “er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den marxistiske samfundsforståelse”.

Læs interview med Villy Søvndal i Information

Villy Søvndal video: Se hvordan Villy Søvndal lyver for åben skærm

Åh, skal vi ikke lige tage Villy Søvndal videoen een gang til?

SF filmen er hentet fra Youtube og får følgende kommentarer med på vejen: “SFs formand Villy Søvndal har det lidt svært med sandheden – men han er god til at se indigneret ud. Bare ikke så heldigt når han bliver afsløret.”

Filmen om Villy Søvndal har også et par kritiske kommentarer til andre af SFs personager.

Og JA, Socialistisk Folkeparti eller SF er i følge eget partiprogram marxister: “SFs udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den marxistiske samfundsforståelse.”

Radikale vil i regering med økonomisk uansvarligt marxistisk parti

Dagens nyhed fra Christiansborg kommer fra Margrethe Vestager, der med vanlig utydelighed nu siger, at de radikale ikke længere vil afvise et regerinssamarbejde med marxisterne i Socialistisk Folkeparti (SF).

Margrethe Vestager skriver i sit nyhedsbrev i dag: “Det er helt centralt, at en ny regering fører en økonomisk ansvarlig politik. Den økonomiske politik er afgørende for, at vi kan skabe det Danmark, vi drømmer om … Danmarks økonomi er kuldsejlet under VKO, derfor kommer en ny regering til at fremlægge en genopretningsplan for dansk økonomi.

Nu er ansvarlig økonomisk politik jo et vidt begreb, en kuldsejling mere håndfast. Det er første gang, jeg har hørt, at ækonoimien er kuldsejlet de sidste otte år – den lader vi lige stå for hendes egen regning. Og den trækker renter.

Lad mig i den forbindelse lige genopfriske, hvordan de radikale karakteriserede SFs økonomiske politik for mindre end et år siden i en seks-siders analyse:

“Hvad menes der egentligt med at SF ikke er økonomisk ansvarlige?

 1. SF har tradition for at stille dyre udgiftsforslag i Folketinget. SF har skruet op for sin udgiftspolitik og lader milliarderne rulle. Partiet har siden valget fremsat 10 beslutningsforslag, der forøger de offentlige udgifter med 7 mia. kr. årligt. Det svarer til, at SF belaster statskassen med ekstra 2 mia. kr. om måneden.
 2. SFs forslag er ufinansierede. SF har præsenteret et samlet finanslovsudspil, der efterlader et hul i statskassen på 15-17 mia. kr. årligt. Om få år vil staten skulle lånefinansiere disse udgifter.
 3. SF præsenterer ikke de reformer, der er nødvendige for at gennemføre partiets egne forslag. Alene de 10 beslutningsforslag, SF har fremsat siden valget kræver 18.000 ekstra offentligt ansatte. I en tid, hvor der er mangel på skolelærere, pædagoger og sundhedsassistenter.
 4. Der mangler en rød tråd i SFs skattepolitik, der er kendetegnet ved forskellige og modstridende meldinger om især boligskatten.”

Dokumentet gennemgår over seks sider, det partiet kalder SFs manglende økonomiske ansvarlighed. jeg skal ikke gennemgå dokumentet i detaljer, men blot trække de radikales egne fremhævninger frem igen:

 • SF stiller mange og dyre beslutningsforslag, som koster arbejdskraft!
 • SFs politik koster milliarder – og er ufinansieret
 • SFs forslag er underfinansieret og vil på længere sigt føre til et stort hul i statskassen
 • SFs politik er økonomisk uholdbar og vil forstærke udfordringerne i Danmark
 • SF præsenterer ingen virkningsfulde reformer

At Det Radikale Venstre kan overveje regeringssamarbejde med marxisterne i Socialistisk Folkeparti på denne baggrund kan undre. Go’ fornøjelse.

PS: Hvis dokumentet skulle forsvinde fra Det Radikale Venstres hjemmeside inden valget, kan det læses her: SF – mangel på økonomisk ansvarlighed.

Kammerat Villy: Hvad betyder udtrykket og hvor kommer det fra?

Udtrykket “Kammerat Villy” er en betegnelse for Socialistisk Folkepartis (SF) formand Villy Søvndal.

SF er et marxistisk parti og ifølge SFs principprogram er “SFs udgangspunkt en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den marxistiske samfundsforståelse. SF vil et socialistisk samfund”.

Udtrykket “Kammerat Villy” er med klar adresse til George Orwells roman “Animal Farm”, eller i den danske udgave: “Kammerat Napoleon”.