Tag-arkiv: Løn sygeplejerske

Offentligt ansat – her er din HØJE løn:………..

Lønkommissionen har i dag offentliggjort sin redegørelse. Blandt de vigtigste resultater er:

  • De offentlige lønninger halter ikke bagud sammenlignet med det private
  • Offentligt ansatte som politimænd og sygeplejersker tjener væsentligt mere end tidligere hævdet

Redegørelsen afliver myten om, at lønningerne er højere på det private område end på det offentlige. Der er relativ stor lighed i lønniveauet for de enkelte faggrupper på det offentlige og private område. De bedst lønnede ligger dog noget højere på det private område. Modsat ligger de kortuddannede grupper på det offentlige område i den gode ende sammenlignet med tilsvarende grupper på det private område.

Redegørelsen viser også, at faggrupper som politiet og sygeplejersker får en højere løn, end det blev hævdet ved de seneste overenskomstforhandlinger. Det blev hævdet, at en gennemsnitlig politibetjent fik mellem 21.000 og 23.000 kr. om måneden, men det rigtige tal er ca. 38.000 kr.  For sygeplejerskerne er den gennemsnitlige månedsløn knap 31.000 kr. og ikke ca. 27.000 kr. som hævdet. Hertil kommer, at langt de fleste offentligt ansatte har betalt frokostpause, bedre barselsvilkår, løn under sygdom mv., hvilket ikke er så udbredt på private arbejdspladser.

Redegørelsen viser også, at der på det private område er en større lønspredning end på det offentlige.

Privat- og offentligt ansatte grupper Indeks for fortjeneste pr. præsteret time* Indeks for Standardberegnet timefortjeneste * Månedsløn kr.**
Indeks 100 = timeløn for kasseekspedient
Kasseekspedient, privat 100 100 20.362
Rengøring, privat 112 112 22.767
Rengøring, stat 121 112 22.767
Teknisk servicemedarbejder, kommuner 125 130 26.454
Specialarbejder, stat 129 121 24.691
Specialarbejder, privat 151 146 29.821
SOSU-hjælpere og hjemmehj., kommuner 137 127 25.813
SOSU-hjælper, privat 124 128 25.973
SOSU assistent, privat 140 142 28.859
SOSU assistenter, kommuner 143 133 27.096
Håndværkere, kommuner 145 150 30.623
Håndværkere, privat 155 154 31.264
Pædagoger, kommuner 145 135 27.577
Pædagoger, privat 150 146 29.661
Kontoransatte, stat 149 138 28.058
Kontoransatte, kommuner 150 143 29.020
Kontoransatte, privat 146 145 29.501
Fængselsfunktionærer, stat 163 153 31.104
Politibetjente, fastansatte, stat 201 189 38.479
Sygeplejersker, regioner 169 152 30.944
Sygeplejersker, privat 175 177 36.074
Lærer, kommuner 183 172 35.112
Lærer, privat 160 159 32.387
Ingeniører, staten 237 226 46.015
Ingeniører, privat 242 243 49.542
Jurister og økonomer, stat 218 205 41.686
Jurister og økonomer, privat 264 261 53.069

*Inklusiv genebetaling og betalt frokost. ** Inklusiv genebetaling
Kilde: Lønkommissionens redegørelse, kap. 5 og egne omregninger til fuldtidsmånedsløn. Månedslønnen er opgjort ved at gange den standardberegnede timefortjeneste med 160,33 (årsnorm på 1.924 timer divideret med 12). Kilde: Finansministeriet

Sygeplejerske vikar løn: Tjen 448 kr. i timen som sygeplejerske vikar

Vil du gerne supplere din sygeplejerske løn og tjene flere penge – så overvej da lige at blive sygeplejerske vikar.

En meget hurtig søgning viser, at man som sygeplejerske vikar kan tjene op til 448,31 kr. i timen.

Nyuddannede sygeplejersker vikarer tjener dog kun en løn på op til 430,31 kr. i timen. Dertil kommer pension oveni.

Hvis dette ikke er nok, kan man tage overarbejde og tjene 50% mere – dvs. op til 572,47 kr. i timen.

Og det er altså ret nemt at finde sygeplejerske løntabeller og lønstatistikker – prøv at lave en Google-søgning på sygeplejerske løn.

Den gennemsnitlige sygeplejerske løn ligger i følge Danske Regioner på 31.155 kr. i 2008.

Og sygeplejersker er IKKE ramt af finanskrisen i form af lønnedgang, så 2009-lønningerne er højereHvem siger, at sygeplejersker får en lav løn?

Sygeplejerske løn – 2½ time mere arbejde om ugen løser sygeplejerskemangel

SYGEPLEJERSKE LØN: 2 timer og 26 minutters merarbejde om ugen løser sygeplejerskemangel. Det er den opsigtsvækkende konklusion af en undersøgelse foretaget af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD).

I dag arbejder cirka 60 procent af sygeplejerskerne på deltid og har en gennemsnitlig arbejdsuge på blot 30 timer. Hvis de deltidsansatte arbejdede cirka 2½ time mere om ugen og således kom op at arbejde cirka 33 timer om ugen, ville vi have løst hospitalernes mangel på sygeplejersker.

FLD har beregnet beskæftigelsesgraden i regionerne.

Tallene, der er fra september 2007, viser, at der i alt er 32.559 månedslønnede sygeplejersker ansat i regionerne. Heraf er de 18.272 på deltid.

Tilsvarende viser tallene for politibetjentene, som også kan være belastet af arbejdspres og skæve tider, at kun cirka fire procent arbejder på deltid.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd mangler der 1.199 sygeplejersker i regionerne. Det svarer til, at de 18.272 deltidsansatte sygeplejersker hver skulle arbejde 2 timer og 26 minutter mere pr. uge i gennemsnit for at dække manglen.

Hvis deltidsansatte sygeplejersker i regionerne øgede deres gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer og 15 minutter til 32 timer og 41 minutter pr. uge, ville der altså ikke mangle sygeplejersker i regionerne. (Danske Regioner)

Sygeplejerske løn: Tjen 448,31 kr. i timen som vikar – se løntabeller

Hvem siger, at sygeplejersker får en lav løn?

En hurtig Google søgning på “Sygeplejerske løn” viser, at sygeplejersker i gennemsnit tjener 31.155 kr. (2008-tal – sygeplejersker er IKKE ramt af finanskrisen i form af lønnedgang, så 2009-lønningerne er højere).

Mere interessant er måske, at sygeplejersker kan tjene væsentligt MERE ved at arbejde som sygeplejerske vikar gennem et sygeplejerske vikar-bureau – en ligeledes hurtig søgning viser, at sygeplejersker kan tjene op til 448,31 kr. i timen som vikar. Nyuddannede sygeplejersker tjener dog kun en løn på op til 430,31 kr. i timen. Dertil kommer pension oveni.

Hvis dette ikke er nok, kan man tage overarbejde og tjene 50% mere – dvs. op til 572,47 kr. i timen.

Og det er altså ret nemt at finde sygeplejerske løntabeller og lønstatistikker – prøv at lave en søgning på sygeplejerske løn.

Hvad tjener en sygeplejerske – se de officielle løn-tal her

En sygeplejerske tjener 31.155 kr. i løn pr. måned. En sygeplejerske tjerner således 15% mere end den gennemsnitlige dansker. Dette er fakta.

Ifølge OECD oppebærer en fuldtidsansat hospitalsansat sygeplejerske en løn, der er 15% højere end den gennemsnitlige dansker. I Finland, Norge og Storbritannien ligger sygeplejerskernes løn under gennemsnittet. Siden midten af 90′erne er sygeplejerskernes løn steget mere end gennemsnittet i den private sektor. OECD konkluderer, at der ikke er grund til at hæve lønnen.

Ifølge Danske Regioner tjener en fuldtidsansat sygeplejerske gennemsnitligt 31.155 kr. når grundløn, tillæg, særydelser, feriegodtgørelse og pensionsbidrag medregnese. Overarbejde eksklusive. Sygeplejersker med under 8 års annciennitet tjener i gennemsnit 27.900 kr. mens de mere erfarne med 8 år eller mere i kitlen tjener i gennemsnit 32.600 kr.

Danske Regioner oplyser:

Baggrundsfakta

Har finder du baggrundsfakta vedr. løn, overenskomstforhandlinger og konflikt

31.155 kroner. Det er gennemsnitslønnen pr. måned for en sygeplejerske ansat i det offentlige, inklusiv pension og tillæg

15 procent. Så meget tjener en sygeplejerske ifølge OECD mere end den gennemsnitlige fuldtidsansatte i Danmark. I lande som Norge og England tjener sygeplejerskerne mindre end gennemsnittet

60 procent. Så mange af sygeplejerskerne i det offentlige er på deltid. Hvis de deltidsansatte sygeplejersker blot arbejdede 2½ time mere om ugen, ville det løse manglen på sygeplejersker.

DA: Lønkampagne føres på falsk grundlag

Sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagoger får en langt højere løn, end danskerne tror. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Sygeplejeråd og FOA har skabt et billede af, at sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagoger tjener langt mindre, end de i virkeligheden gør. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

DA mener, at det er lykkedes for Dansk Sygeplejeråd og FOA at male et falsk billede af, at de tre grupper af medarbejdere er underbetalte, og at den aktuelle konflikt med strejker på landets sygehuse dermed hviler på et grundlag, der ikke er korrekt oplyst. Ifølge DA har der konsekvent været tegnet et fordrejet billede af lønvilkårene for bestemte grupper af offentligt ansatte, både isoleret set og i sammenligning med grupper af privatansatte med tilsvarende kompetencer og uddannelsesniveauer. Det har tilsyneladende haft den effekt, at en stor del af danskerne har fået en fejlagtig opfattelse af, hvad de strejkende grupper tjener.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside

Dagbladet Politiken refererer i øvrigt en interessant meningsmåling:

Sygplejersker tjener mere end vi tror

Danskerne ved ikke, hvad sosu’er og sygeplejersker tjener. Mange vil give dem mindre i løn, end de får i dag.

Læs artikel i Politiken

Hvad får en sygeplejerske i løn om måneden?

Der er åbenbart stor interesse for spørgsmålene:

1. Hvad får en sygeplejerske i løn om måneden?

2. Hvor meget tjener en sygeplejerske om måneden?

Det korte svar er: 31.155 kr. i gennemsnit (2008-tal).

Dette er fakta.

Og kilden er Danske Regioner, der beskæftiger en meget stor andel af de danske sygeplejersker.

Mange sygeplejersker kan få en højere løn ved at skifte karriere og søge nyt arbejde i private vikarbureauer for sygeplejersker. Fred være med det.

Se de officielle løn-tal for sygeplejersker her