Tag-arkiv: Influenza A

Her er de nye officielle influenza symptomer

Statens Serum Institut beskriver årsagen til influenza som en virusinfektion i luftvejene med influenza A, influenza B eller influenza C virus:

Influenza symptomer

Typisk er pludselig indsættende høj feber med kulderystelser, muskelømhed og hovedpine, der ledsages af udtalt sygdomsfornemmelse. Der er ofte lidt tør hoste og lette synkesmerter. I ukomplicerede tilfælde varer selve sygdommen 3 – 5 dage, men følges gerne af 1 – 2 uger med træthed og nedsat fysisk formåen. Ved alvorlig sygdom ses oftest lungebetændelse, enten med influenzavirus eller bakterier, fx. pneumokokker.

På listeform er der således disse symptomer på influenza:

 1. Høj feber
 2. Kulderystelser
 3. Muskelømhed
 4. Hovedpine
 5. Udtalt sygdomsfornemmelse
 6. Tør hoste
 7. Lette synkesmerter
 8. 1 – 2 uger med træthed og nedsat fysisk formåen

Kilde: Statens Serum Institut

2 døde af svineinfluenza – influenza A H1N1

For langt de fleste er influenza en harmløs sygdom – det gælder også influenza A H1N1 (svineinfluenza). Men der er desværre nogle, der bliver alvorligt syge og nogle der dør. Det gælder også, selvom man ikke tilhører en risikogruppe. Dødsfaldene bør ikke gøre folk bekymrede. Men de understreger, hvor vigtigt det er at være særligt opmærksom på faresignaler og på at vaske hænder ofte og nyse i ærmet.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør Else Smith efter at to mænd – begge i 50´erne – er døde med influenza  A(H1N1). Ingen af dem havde kendte kroniske sygdomme eller risikofaktorer i forvejen. De to mænd var begge indlagt på intensiv afdeling på Skejby Sygehus, da de døde.

Hvis man bliver alvorligt syg med høj feber i mere end tre dage eller får svært ved at trække vejret, skal man ringe til lægen. Hvis man er i en risikogruppe og ikke er blevet vaccineret, skal man kontakte lægen så snart man får symptomer med henblik på antiviral behandling.

God hygiejne nedsætter risikoen for at blive smittet og for at smitte andre. Derfor: Host og nys i ærmet og vask hænder med sæbe ofte.

Sundhedsstyrelsen opfordrer alle i risikogruppen til at blive vaccineret, hvis de ikke er blevet det endnu. Fra 1. oktober til 31. december 2010 kunne alle i risikogruppen blive vaccineret gratis. Det er stadig muligt at blive vaccineret, men tilbuddet om gratis vaccination gælder ikke længere.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

7 influenza A symptomer – test om dit barn har influenza A symptomer

Influenza A symptomer er de samme som almindelig sæson influenza symptomer. Derfor er det også svært at se forskellen mellem influenza A symptomer og symptomer på almindelig influenza.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut oplyser i alt syv influenza A symptomer, børn og voksne skal være opmærksomme på.

Her er 7 influenza A symptomer:

1. Pludselig opstået feber
2. Luftvejssymptomer
3. Ondt i halsen
4. Hoste
5. Muskelsmerter
6. Hovedpine
7. Diarre kan forekomme

Sundhedsstyrelsen påpeger dog igen og igen, at “Sundhedsstyrelsen vurderer, at befolkningen i Danmark generelt ikke bør være bekymret for smitte”.

Hvordan og hvor længe smitter influenza A H1N1 – svineinfluenza?

Mange spørger: Hvordan og hvor længe smitter influenza A H1N1 – svineinfluenza?

Statens Serum Institut oplyser følgende om influenza og smitte:

Hvordan smitter influenza?
Influenza-virus overføres som luftbåren smitte og typisk fra person til person ved tæt kontakt, fx via dråber ved hoste og nysen. Der kan også være tale om kontakt-smitte, hvor virus i sekret fra luftvejene overføres via hænderne til øjne eller næse.

Hvor længe kan influenza smitte?
Den syge kan smitte allerede fra dagen før symptomdebut. Voksne personer smitter dog typisk 3-5 dage fra symptom-debut; børn og unge kan smitte i op til syv dage efter symptom-debut.

H1N1 symptomer – 5 symptomer på influenza A H1N1 – svineinfluenza

H1N1 symptomer og symptomer på almindelig influenza ligner på mange måder hinanden, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Derfor kan det også være svært at afgøre om man har H1N1 symptomer eller almindelig influenza symptomer.

H1N! symptomer er i følge Sundhedsstyrelsen: Pludselig opstået feber, muskelsmerter, ondt i halsen og hoste. Diarré kan også forekomme.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, hvis du i øvrigt er rask, ikke at foretage dig andet eller mere, end du ellers ville gøre, når du får influenza – typisk blive hjemme. Ring til lægen, hvis du har influenza og får svært ved at trække vejret, får åndenød eller har høj feber i mere end tre dage. Influenza kan i alvorlige tilfælde give lungebetændelse, der skal behandles af en læge. Du skal også ringe til lægen, hvis dit barn under tre år har høj feber eller ikke vil drikke eller ammes.

Svineinfluenza – hvor farlig er influenza A H1N1 ?

Hvor farlig er svineinfluenza?

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring. Langt de fleste, der bliver smittet med Influenza A (H1N1) oplever et mildt sygdomsforløb sammenlignet med gængs vinterinfluenza. Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsat ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenza-symptomer. Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

Såvidt Sundhedsstyrelsen. Hvad siger andre danske sundhedsmyndigheder – hvor farlig er ny influenza A H1N1?

Statens Seruminstitut skriver: Da det ny influenzavirus A (H1N1)v blev erkendt, var der megen usikkerhed om smitsomhed og sygdommens alvorlighed, samt hvilke personer der evt. var i risiko for alvorlig sygdom. Desuden var det uvist, om virus havde pandemisk potentiale, og hvilke konsekvenser det i så fald ville have for samfundet. Nu vides det, at influenzapandemien er i udvikling, og det formodes, at det ny virus i de kommende år vil kunne fortrænge andre cirkulerende influenza A virus. Globalt har især personer < 50 år været smittet, mens personer over 60 år synes delvis immune, formentlig på grund af tidligere infektion med et lignende virus. Det kliniske billede er i reglen mildt med 2-4 dages selvlimiterende sygdom. Derfor anses alvorligheden for den enkelte patient ikke at være større end ved almindelig sæsoninfluenza. Men da den samlede sygelighed under en pandemi forventes at være større end ved sæsoninfluenza, kan samfundet blive mere belastet på grund af sygefravær mv. end det sædvanligvis ses. Såfremt de ældre ikke bliver særlig ramt, er der ikke forventninger om en markant overdødelighed.

Sundhedsministeriet supplerer: De danske sundhedsmyndigheder vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring for influenza A (H1N1). Influenza A har stadigvæk et mildt sygdomsforløb og minder om en sæsoninfluenza. Der er derfor ikke grund til bekymring. Alle danskere opfordres imidlertid til at være ekstra omhyggelige med hygiejnen. Sundhedsstyrelsen er kommet med tre råd til, hvordan man kan nedsætte risikoen for at blive smittet og smitte andre:

 • Vask hænder ofte
 • Host eller nys i ærmet
 • Bliv hjemme, hvis du er syg

Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsatte ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenzasymptomer. Også gravide, der får influenzasymptomer, bør undersøges og behandles. Forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør kontakte lægen. Vaccinen er ikke klar, derfor er det endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark eller noget andet sted i verden. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009.

Er svineinfluenza farlig – tjah, tjah … bum bum.

Spørgsmål og svar om Influenza A(H1N1) – svineinfluenza?

Hvad er Influenza A(H1N1)?

Sundhedsstyrelsen har samlet en række spørgsmål og svar om den nye sygdom, der går under navnene Influenza A, Influenza A(H1N1), Ny influenza og Svineinfluenza:

Hvad er Influenza A(H1N1)?
Influenza A(H1N1) er et virus, som er opstået hos grise og nu er blevet til en sygdom hos mennesker. Influenza med oprindelse hos grise forekommer hos vilde fugle, husdyr og mennesker, men smitte på tværs af dyrearter er sjælden.

Hvad er symptomerne på Influenza A (H1N1)?
Symptomerne er de samme som ved traditionel influenza – det vil sige pludselig opstået feber, ondt i halsen, hoste og muskelsmerter. Diarré kan også forekomme.

Hvad skal du gøre, hvis du oplever symptomer?
Hvis du i øvrigt er rask, skal du ikke foretage dig andet eller mere, end du ellers ville gøre, når du får influenza – typisk blive hjemme. Du skal kun kontakte lægen, hvis:

 • Dine influenzasymptomer pludselig bliver værre
 • Du har en sygdom, der gør influenza til en mere alvorlig sygdom, end det ellers ville være. Det gælder personer med nedsat lungefunktion, astma, hjerte-karsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar.
 • Du – siden du blev syg – har været i nær kontakt med personer, der har en sygdom, der gør influenza til en mere alvorlig sygdom, end det ellers ville være.
 • Du er gravid eller har børn under 2 år.

Hvem er i særlig risiko ved influenza?
Du skal være særligt opmærksom på influenza, hvis du har nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar. I så fald skal du kontakte din læge, hvis du selv eller én i din husstand får influenza.

Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

Hvem skal i forebyggende behandling?
Det antivirale middel Tamiflu kan bruges til at forebygge influenza. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke forebyggende Tamiflu-behandling af de fleste danskere.

De eneste, der bliver sat i forebyggende behandling, er personer, der er eller har været i nær kontakt med smittede, og som har særlige sygdomme, der gør influenza mere farligt, end det ellers ville være. (Læs hvilke sygdomme, der kan gøre influenza alvorligt ovenfor).

Det er vigtigt, at praktiserende læger og vagtlæger ikke ukritisk udskriver recepter til privatpersoner men følger de faglige anbefalinger.

Hvordan undgår du smitte?
Influenza smitter gennem små dråber fra hoste, nys og lignende. Virus kan også sætte sig og overføre smitte fra overflader som dørhåndtag eller lignende. Hvis du vil undgå at blive smittet og undgå at smitte andre, skal du derfor:

 • Undgå tæt kontakt med personer, som du ved er syge.
 • Bliv hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis du er syg.
 • Undgå at hoste og nyse i din håndflade. Brug i stedet dit ærme eller et en-gangs-lommetørklæde.
 • Vask ofte dine hænder med sæbe – især, hvis du hoster og nyser. Det nedsætter risikoen for, at du smitter andre og at du selv bliver smittet. 
 • Undgå at røre ved dine øjne, din næse eller din mund. Så nedsætter du risikoen for at blive smittet, selvom du skulle have fået smitte på hænderne.

Er det sikkert at rejse til udlandet?
Sundhedsstyrelsen fraråder ikke rejser – heller ikke til USA, Mexico eller andre lande med smittespredning. Vi opfordrer generelt rejsende til at holde sig orienteret om situationen i det land, de rejser til, og følge råd fra de lokale myndigheder og Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Se yderligere rejseinformation på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Er der grund til at være bekymret?
Hos langt de fleste mennesker giver Influenza A (H1N1) milde symptomer, der er overstået efter få dage. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring.

Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut overvåger situationen og er i tæt kontakt til WHO og de andre europæiske landes sundhedsmyndigheder.

Hvad betyder det, hvilken “fase” vi er i?
WHO har defineret seks faser i udviklingen af en pandemisk influenza i verden. I fase 1 og 2 er der ingen nye influenzatyper. I fase 3 bliver enkelte mennesker smittet med et nyt virus. I fase 4 og 5 er vi i en såkaldt præpandemisk fase – dvs. en situation, hvor et nyt virus smitter fra menneske til menneske men endnu ikke en pandemi. I fase 6 er der udbrudt en influenzapandemi.

Kan Influenza A (H1N1) behandles?
Influenza A(H1N1) kan behandles med antivirale midler, som Tamiflu. Der har vist sig tilfælde af det nye virus, som er resistent overfor Tamiflu, men i langt de fleste tilfælde er Tamiflu effektivt.

Komplikationer og følgesygdomme af Influenza A (H1N1) bliver behandlet med antibiotika.

Kan man blive vaccineret mod Influenza A (H1N1)?
Det er endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første vil kunne blive vaccineret i september eller oktober. Se flere spørgsmål og svar om vaccination mod Influenza A (H1N1).

Beskytter den almindelige influenzavaccine mod Influenza A(H1N1)?
Nej, det er ikke sandsynligt, at vaccinen mod den “almindelige” sæsoninfluenza virker mod den nye influenza A(H1N1).

Hjælper det at bære maske?
Som almindelig borger i Danmark er der ingen grund til at bære maske. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at læger og andet sundhedspersonale, der har direkte kontakt med patienter, der er under udredning for Influenza A(H1N1), bruger maske og andet beskyttelsesudstyr.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af masker for andre. Det vil sige, at der for andre personalegrupper i sundhedsvæsenet eller den almindelige befolkning ikke er grund til at bære maske eller andet beskyttelsesudstyr.

Hvorfor er den aktuelle situation alvorlig?
Den nuværende influenza-virus er ikke set før, og da smitten spreder sig fra menneske til menneske, er der grund til at være opmærksom og følge sygdommen nøje. 

Skal man lade være med at spise svinekød?
Nej – man kan ikke få den nye influenza ved at spise svinekød.

Hvorfor hedder det nye virus Influenza A (H1N1)?
WHO har besluttet at kalde den nye influenzatype for Influenza A(H1N1). Navnet er mere korrekt end svineinfluenza, da navnet svineinfluenza kan få folk til at tro, at sygdommen først og fremmest findes hos grise, ligesom fugleinfluenza findes hos fugle.

Influenza A(H1N1) er en sygdom hos mennesker, og man kan ikke få den ved at spise svinekød eller ved kontakt med grise.

Hvad er definitionen på epidemi/pandemi?
Hver vinter forekommer influenza i befolkningen. Når forekomsten pga. stor smittespredning er særligt hyppig, kalder man det en epidemi. Når epidemien bliver verdensomspændende med et nyt influenzavirus, kalder man det en pandemi.

Min sygdom – hvad er symptomerne?

Hvad er symptomerne på netop min sygdom?

Har du nogle af disse symptomer:

1. Pludselig opstået feber

2. Luftvejssymptomer

3. Ondt i halsen

4. Hoste

5. Muskelsmerter

6. Hovedpine

7. Diarre kan forekomme

Hvis du har nogle af symptomerne kan det være tegn på, at du har almindelig sæson-influenza eller svineinfluenxa (influenza A). de to statslige sundhedsmyndigheder opstiller symptomerne sådan:

Statens Serum Institut: Hvad er symptomerne på influenza A eller svineinfluenza?
Symptomer på svineinfluenza er som ved almindelig sæsoninfluenza med pludselig opstået feber, luftvejssymptomer, muskelsmerter og hovedpine. Diaré kan forekomme.

Sundhedsstyrelsen: Hvad er symptomerne påinfluenza A eller svineinfluenza?
Symptomer på svineinfluenza er de samme som ved traditionel influenza – det vil sige pludselig opstået feber, ondt i halsen, hoste og muskelsmerter. Diarré kan også forekomme.

De to myndigheder er altså ikke helt enige om hvad symptomerne på influenza A eller svineinfluenza er. Men næsten.

Influenza A(H1N1) er det nye navn for Svineinfluenza

I går bestemte EU kommissionen, at svineinfluenza fremover skal hedde Ny Influenza.

Og i dag har WHO så ifølge Politiken besluttet, at navnet retteligt må være det videnskabelige navn Influenza A(H1N1).

Influenza A(H1N1) navnet kommer ifølge avisen for at undgå enhver forvirring om, at det skulle være svin, der udgør en trussel.

Forvirret – ikke efter næste episode af – Influenza A(H1N1) …

Influenza vaccination: Ny vaccine mod influenza A eller svineinfluenza klar nu

Så er vaccine mod influenza A eller svineinfluenza klar. Britiske forskere har nu skabt den virusstamme, som skal bruges til at vaccinere mod influenza A H1N1. Til december har briterne 90 millioner doser, og resten af verden kan også gå i gang med at producere nu. Det skriver Ingeniøren.

Det engelske National Insitute for Biological Standards and Control (NIBSC) har skabt en virusstamme, der kan bruges som basis for en generel vaccine mod den frygtede, mexicanske influenza A H1N1 eller svineinfluenza . Den kunstige virusstamme er nu tilgængelig for medicinalindustrien, som vil gå i gang med at masseproducere vacciner. Den engelske regering har foreløbig bestilt 90 millioner vacciner hos medicinalgiganten Baxter og Glaxosmithkline. De skal leveres til december.

Så vidt ingeniøren. Hvornår influenza A vaccine kommer til Danmark, og hvornår den enkelte dansker kan blive vaccineret mod influenza A er desværre stadig uvist.

Hidtil har patienter med influenza A fået medicin i form af Tamiflu. På bare een uge (uge 18) solgte apotekerne 3.000 pakker Tamiflu, det svarer ifølge Berlingske Tidende til en 100-dobling på en enkelt uge.

Om Tamiflu kan bruges forbyggende som en slags vaccination mod influenza A er uvist. Jeg tror jeg vil gå til læge, hvis jeg oplever nogle af symptomerne og lade ham vurdere om jeg skal have Tamiflu medicin eller vente på en vaccination mod influenza A.