Tag-arkiv: H1N1 vaccine

H1N1 vaccine – pas på bivirkninger ved Tamiflu og Pandemrix

Lægemiddelstyrelsen opremser følgende bivirkninger ved H1N1 vaccinen Pandemrix:

Meget almindelige bivirkninger ved H1N1 vaccine Pandemrix

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Smerter, rødmen, hævelse eller en hårdhed, hvor indsprøjtningen blev givet
 • Feber
 • Ømme muskler, ledsmerter

Almindelige bivirkninger ved H1N1 vaccine Pandemrix:

 • Varme, kløe eller blåt mærke ved det sted, hvor indsprøjtningen blev givet
 • Øget svedtendens, kuldegysninger, influenzalignende symptomer
 • Hævede kirtler i nakke, armhule eller lyske

Ikke almindelige bivirkninger ved H1N1 vaccine Pandemrix:

 • Prikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder
 • Søvnighed
 • Svimmelhed
 • Diaré, opkastning, mavesmerter, kvalme
 • Kløen, udslæt
 • Generel utilpashed
 • Søvnløshed

Hos børn i alderen 3 til 9 år var feber mere udbredt ved vaccination med en voksendosis (0,5 ml) end ved vaccination med en halv voksendosis (0,25 ml). Desuden var feber mere udbredt hos børn i alderen 6-9 år end hos børn i alderen 3-5 år.

Disse bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. KONTAKT DIN LÆGE, hvis bivirkningerne ikke forsvinder.

Bivirkningerne nedenfor er set i dagene eller ugerne efter vaccination med den vaccine, som gives rutinemæssigt til beskyttelse af den årlige influenza. Disse bivirkninger kan opstå som følge af Pandemrix.

Ikke almindelige bivirkninger ved H1N1 vaccine Pandemrix

 • Reaktioner i huden fx nældefeber (udslæt)
 • Sjældne bivirkninger ved Pandemrix
 • Overfølsomhedsreaktioner, som kan føre til alvorligt blodtryksfald, og som kan medføre shock, hvis det ikke behandles. Alle læger er opmærksomme på denne bivirkning og har et nødberedskab klar til brug i sådanne tilfælde
 • Anfald
 • Kraftigt stikkende eller bankende smerter langs en eller flere nerver
 • Lavt blodpladetal, som kan medføre blødninger eller blå mærker

Meget sjældne bivirkninger ved H1N1 vaccine Pandemrix

 • Vaskulitis (betændelse i blodkarrerne som kan forårsage hududslæt, ledsmerter og nyreproblemer)
 • Neurologiske lidelser (nervelidelser) fx encephalopati (betændelse i det centrale nervesystem), neuritis (betændelse af nerver) og en form for lammelser kendt som Guillain-Barrés Syndrom

Hvis nogen af ovennævnte bivirkninger opstår, skal du straks fortælle det til din læge eller

sygeplejerske.

Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

H1N1 symptomer – hvad er H1N1 symptomer – alt om H1N1 symptomer

H1N1 symptomer er de samme som almindelig influenza-symptomer.

Derfor kan de være vanskeligt at afgøre om man er smittet med influenza A H1N1 – svineinfluenza – virus eller almindelig influenza, også kendt som sæson-influenza eller vinter-influenza.

De to statslige sundhedsmyndigheder, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, opstiller hver en række H1N1 symptomer:

H1N1 symptomer i følge Statens Serum Institut
H1N1 symptomer er som ved almindelig sæsoninfluenza med pludselig opstået feber, luftvejssymptomer, muskelsmerter og hovedpine. Diaré kan forekomme.

H1N1 symptomer i følge Sundhedsstyrelsen
H1N1 symptomer er de samme som ved traditionel influenza – det vil sige pludselig opstået feber, ondt i halsen, hoste og muskelsmerter. Diarré kan også forekomme.

Her er 7 H1N1 symptomer:

 1. Pludselig opstået feber
 2. Luftvejssymptomer
 3. Ondt i halsen
 4. Hoste
 5. Muskelsmerter
 6. Hovedpine
 7. Diarre kan forekomme

De to statslige sundhedsmyndigheder er altså ikke helt enige om H1N1 symptomer – men næsten. Det er i følge Sundhedsstyrelsen muligt, at det nye influenza A H1N1 svineinfluenza virus kan give mere alvorlig sygdom, men risikoen herfor er ikke bestemt med sikkerhed.

Kan man købe vaccine mod svineinfluenza H1N1 på nettet og apoteket?

Man kan desværre endnu ikke købe vaccine mod svineinfluenza H1N1 online på nettet eller på apoteket eller hos lægen.

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark – eller noget andet sted i verden.

Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009.

Vaccinen mod svineinfluenza er ved at blive sat i produktion,  og styrelsen forventer, at vaccinen vil blive leveret løbende over flere måneder, og de arbejder nu på at fastlægge, hvem der skal tilbydes vaccination først, og hvordan vaccinationerne skal organiseres rent praktisk. (Sundhedsstyrelsen)

Vaccination mod influenza A H1N1 (svineinfluenza) til sundhedspersonale

Danmark har købt 3,1 millioner doser vaccine. Det er nok til, at 1,55 millioner danskere kan blive vaccineret. De, der primært vil få tilbudt vaccine, er personer, der er særligt udsatte for at udvikle alvorlig sygdom som følge af influenzainfektion. Det vil først og fremmest sige personer med nedsat lungefunktion, astma, hjerte-karsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar. I alt cirka 750.000 danskere har en af disse lidelser.

Derudover vil dele af sundhedspersonalet blive tilbudt vaccination. Det er fordi, det er afgørende, at der er personale, der kan behandle de syge, og at personalet ikke smitter andre indlagte patienter. Der er med andre ord tilbud om gratis vaccination mod ny influenza A H1N1 svineinfluenza på vej til læger, sygeplejersker, SOSU’ere, hjemmehjælpere samt en lang række andre ansatte medarbejdere – sunhedspersobale i bred forstand – i sundhedsvæsenet (hospitaler, sygehuse, lægepraksis mv) og plejesektoren (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem mv.)

Det er endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark eller noget andet sted i verden. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009. Vaccinen er ved at blive sat i produktion.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at Influenza A (H1N1) for langt de fleste vil forløbe som en relativt harmløs infektion, der giver feber og muskelsmerter samt få dage i sengen, men dernæst vil man være rask igen. Ligesom ved almindelig sæsoninfluenza vil vaccination derfor være unødvendigt for størstedelen af befolkningen. (KIlde: Sundhedstyrelsen)

Gratis vaccine mod Influenza A H1N1 til ansatte i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen forventer, at flere hundrede tusinde ansatte sunhedsmedarbejdere i plejesektoren, på plejehjem, ihjemmehjælpere i hjemmeplejen får tilbud om gratis vaccine mod Ny Influenza A H1N1 (tidligere kaldet svineinfluenza).

Men også læger, sygeplejersker, fysioterapeiter, Social- og Sundhedsassistenter (SOSU) og andet sundhedspersonale på hospitaler, sygehuse og lægepraksis i Danmark kan se frem til at få tilbud om gratis vaccination mod Ny Influenza A H1N1 (svineinfluenza) i efteråret, formentlig i november 2009.

Ifølge Sundhedsstyrelsen sker vaccination mod Ny Influenza A H1N1 (tsvineinfluenza) forebyggende for at sundhedspersonalet kan være klar til at tage de forventet mange smittede patienter i behandling.