Tag-arkiv: Ebola Sundhedsstyrelsen

Ebola: Hvis man kommer hjem fra Vestafrika?

HVAD SKAL MAN GØRE, HVIS MAN KOMMER HJEM FRA VESTAFRIKA?

For personer, der er kommet hjem fra Vestafrika og føler sig raske, gælder der ingen særlige forholdsregler. Får man feber eller andre symptomer som nævnt ovenfor, bør man straks kontakte læge eller akuttelefon. Det er vigtigt at oplyse, hvor i Afrika man har opholdt sig, hvornår man rejste derfra, og om man har haft kontakt med personer, som kan være smittet med ebolavirus.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Er Danmark klar til at håndtere ebola virus?

ER DANMARK KLAR TIL AT HÅNDTERE EBOLA?

Ja. Danmark har et velfungerende beredskab, der omfatter samarbejde mellem fly, lufthavne og sundhedsvæsen. Der findes specialindrettede højisolationsstuer på Hvidovre Hospital og Århus Universitetshospital i Skejby, som kan modtage patienter med særligt smitsomme sygdomme.

Personalet på de to afdelinger er specialister i særligt farlige smitsomme sygdomme, og de træner jævnligt procedurerne i tilfælde af behov for en større indsats.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Er der risiko for at ebola virus kommer til Danmark?

ER DER EN RISIKO FOR, AT EBOLAVIRUS KOMMER TIL DANMARK?

Risikoen for at ebolasmittede personer kommer til Danmark er meget lille, og Danmark har et velfungerende sundhedsberedskab, hvis der skulle opstå mistanke om ebola-smitte. Det kan ikke udelukkes, at en person, der har arbejdet eller rejst i de berørte lande, kan være smittet. Der er dog meget få personer med relationer til Danmark i de berørte lande, og derfor er sandsynligheden for, at en person som er smittet med ebolavirus kommer til Danmark, meget lille. Det er usandsynligt, at vi får et egentligt udbrud af ebola i Danmark, da de flagermus, der huser virussen ikke findes på vores breddegarder, og fordi det danske sundhedsvæsen er rigtigt godt rustet til at håndtere et evt. ebolatilfælde og sikre mod smittespredning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kan ebola virus smitte gennem luften?

KAN EBOLAVIRUS SMITTE GENNEM LUFTEN?

Nej, ebolavirus er ikke luftbåren og smitter ikke ved almindelig social omgang. Ebolavirus smitter ikke ved tilfældig kontakt med mennesker, der ikke har sygdomstegn. Man kan ikke blive smittet med ebolavirus ved f.eks. at håndtere penge og varer eller ved at svømme i et svømmebassin. Myg overfører ikke ebolavirus.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvordan smitter ebola virus?

HVORDAN SMITTER EBOLAVIRUS?

Ebolavirus smitter ved direkte kontakt med patienters kropsvæsker som f.eks. blod, sved, blodigt opkast, afføring eller sæd, og risikoen for smitte er derfor under normale omstændigheder meget lille. De fleste tilfælde af ebolavirussygdom ses blandt sundhedsarbejdere og hos pårørende eller andre, der har haft tæt kontakt med en patient eller afdød smittet med ebolavirus.

Hvad er symptomerne på Ebola virus sygdom?

HVAD ER SYMPTOMERNE PÅ EBOLA VIRUS SYGDOM?

Symptomerne er muskelsmerter, træthed, hovedpine og ondt i halsen, som kan udvikle sig med kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, forvirring, udslæt samt blødninger fra hud, slimhinder, øjne, næse, mavetarmkanal og urinveje. Tiden fra smitte til udvikling af sygdommen er sædvanligvis 4-10 dage, men kan være fra 2 til 21 dage.

Kilde: Sundhedsstyrelsen