Tag-arkiv: Ebola Danmark

Ebola: Sundhedspersonale – hvordan skal de beskytte sig selv?

Hvad med sundhedspersonale? Hvordan skal de beskytter sig selv, mens omsorgen for patienterne?

Sundhedsarbejdere behandler patienter med mistænkt eller bekræftet sygdom er i højere risiko for infektion end andre grupper. Under et udbrud en række vigtige tiltag vil reducere eller stoppe spredningen af virus og beskytte sundhedspersonale og andre i sundhedssektoren indstilling. Disse handlinger kaldes “standard og andre yderligere sikkerhedsforanstaltninger” og er evidensbaserede anbefalinger kendt for at forhindre spredning af infektioner. De følgende spørgsmål og svar beskriver forholdsregler i detaljer.

Skal patienter med mistanke om eller bekræftet ebola-virus adskilles fra andre patienter?
Det anbefales at isolere patienter med mistænkt eller bekræftet ebola-virus sygdom i enkelt isolation værelser. Hvor isolation værelser ikke er tilgængelige, er det vigtigt at tildele udpegede områder, der er adskilt fra andre patienter, efter formodede og bekræftede tilfælde. I disse udpegede områder, mistanke om eller bekræftet tilfælde bør det også være adskilt. Adgangen til disse områder bør begrænses, nødvendige udstyr bør være dedikeret udelukkende til mistænkte og bekræftede EVD behandlingsområder, og kliniske og ikke-kliniske personale bør udelukkende være tilknyttet isolation værelser og dedikerede områder.

Er de besøgende er tilladt i områder, hvor patienter mistænkt eller bekræftet ebola-virus sygdom er optaget?
Standsning besøgende adgang til patienter inficeret med EVD foretrækkes. Hvis dette ikke er muligt, bør der gives kun adgang til de personer, der er nødvendige for patientens trivsel og pleje, såsom et barns forælder.

Kilde: WHO

Er værnemidler nødvendige, når omsorgen for disse patienter?
Ud over standard forholdsregler sundhedspleje, bør sundhedspersonale strengt anvende anbefalede infektion kontrolforanstaltninger for at undgå udsættelse for inficeret blod, væsker eller forurenede miljøer eller genstande – såsom en patients snavsetøj eller brugte kanyler.
Alle besøgende og sundhedspersonale bør nøje bruge, hvad der er kendt som personlige værnemidler (PV). PV skal mindst omfatte: handsker, et uigennemtrængeligt kjole, støvler / lukkede sko med overtrækssko, en maske og øjenbeskyttelse til stænk (beskyttelsesbriller eller ansigtsbeskyttelse).
Er håndhygiejne vigtig?
Håndhygiejne er vigtig og bør udføres:

før påtagning handsker og iført PV ved indrejse til isolation værelse / område;
før nogen rene eller aseptiske procedurer bliver udført på en patient;
efter enhver eksponering risiko eller faktisk eksponering med en patients blod eller kropsvæsker;
efter berøring (selv potentielt) kontaminerede overflader, elementer eller udstyr i patientens omgivelser; og
efter fjernelse af PPE, når de forlader isolation området.
Det er vigtigt at bemærke, at forsømme at udføre håndhygiejne efter fjernelse PV vil reducere eller ophæve eventuelle fordele af PPE.

Enten en alkohol-baseret hånd gnide eller sæbe og rindende vand kan bruges til håndhygiejne, anvende den korrekte teknik, der anbefales af WHO. Det er vigtigt altid at udføre håndhygiejne med sæbe og rindende vand, når hænderne er synligt snavsede. Alkohol-baserede hånd gnider bør stilles til rådighed på alle de steder (ved indgangen og inden for isolation værelser og områder); rindende vand, sæbe og engangsbrug håndklæder bør også altid være tilgængelige.

Hvilke andre forholdsregler er nødvendige i sundheds-pleje?
Andre vigtige forholdsregler er sikre injektion og flebotomi procedurer, herunder sikker forvaltning af skarpe genstande, regelmæssig og grundig miljømæssig rengøring, rensning af overflader og udstyr, og styring af snavset linned og affald.

Desuden er det vigtigt at sikre en sikker behandling af laboratorieprøver fra mistanke om eller bekræftede patienter med EDB og sikker håndtering af døde kroppe eller menneskelige efterladenskaber til obduktion og begravelse forberedelse. Eventuelle sundhedspersonale og andre fagfolk, der udfører disse opgaver i forbindelse med mistanke om eller bekræftede patienter med Ebola-virus sygdom bør bære passende personlige værnemidler og følg forholdsregler og procedurer, der anbefales af WHO.

Ebola: Hvad kan jeg gøre? Kan det undgås? Er der en vaccine?

Hvad kan jeg gøre? Kan det undgås? Er der en vaccine?

I øjeblikket er der ingen licens medicin eller vaccine mod Ebola-virus sygdom, men flere produkter er under udvikling.

Måder at forebygge infektion og transmission
Mens de første tilfælde af ebola-virus sygdom pådraget ved håndtering af inficerede dyr eller slagtekroppe, forekommer sekundære tilfælde ved direkte kontakt med kropsvæsker fra en syg person enten gennem usikker sagsstyring eller usikre nedgravning praksis. I løbet af dette udbrud, er det meste af den sygdom, som spredes gennem menneske til menneske smitte. Kan tages flere skridt til at hjælpe med at forebygge infektion og begrænse eller stoppe transmissionen.

 • Forstå arten af ​​sygdommen, hvordan den overføres, og hvordan man kan forhindre den i at sprede sig yderligere. (For yderligere oplysninger, se venligst de tidligere spørgsmål om ebola-virus sygdom i denne FAQ.)
 • Lyt til og følg direktiver udstedt af dit lands respektive Sundhedsministeriet.
 • Hvis du har mistanke om en person tæt på dig eller i dit samfund for at have ebola-virus sygdom, opmuntre og støtte dem i at søge passende medicinsk behandling i en sundhedspleje facilitet.
 • Hvis du vælger at drage omsorg for en syg person i dit hjem, anmelde embedsmænd fra dine intentioner folkesundheden, så de kan uddanne dig og give passende handsker og personlige værnemidler (PV) (handsker, uigennemtrængelige kjole, støvler / lukkede sko med overtrækssko, maske og øjenbeskyttelse til stænk), samt instruktioner som en påmindelse om, hvordan man korrekt pleje for patienten, beskytte dig selv og din familie, og korrekt bortskaffelse af PPE efter brug. NB WHO anbefaler ikke hjemmepleje og stærkt rådgiver enkeltpersoner og deres familiemedlemmers ret til at søge professionel pleje i en behandling center.
 • Når du besøger patienter på hospitalet eller pleje af nogen derhjemme, er at vaske hænder med sæbe og vand anbefales efter at røre en patient, som er i kontakt med deres kropsvæsker, eller røre ved hans / hendes omgivelser.
 • Folk, der er døde af ebola bør kun håndteres med passende beskyttelsesudstyr og bør straks begravet af offentlige sundhedspersonale, der er uddannet i sikker begravelsespladser procedurer.

Derudover bør enkeltpersoner reducere kontakt med højrisiko-inficerede dyr (dvs. flyvende hunde, aber eller menneskeaber) i de berørte regnskovsområder. Hvis du har mistanke et dyr er smittet, skal du ikke håndtere det. Animalske produkter (blod og kød) bør grundigt kogt før du spiser.

Kilde: WHO

Hvad er behandlingen mod ebola?

Hvad er behandlingen mod ebola?

Alvorligt syge patienter kræver intensiv understøttende behandling. De er ofte dehydreret og har brug for intravenøs væske eller oral rehydrering med opløsninger, der indeholder elektrolytter. Der er i øjeblikket ingen specifik behandling for at helbrede sygdommen.

Nogle patienter vil komme med passende lægebehandling.

At hjælpe med at kontrollere yderligere spredning af virus, skal folk, der er mistænkt eller bekræftet at have sygdommen isoleres fra andre patienter og behandles af sundhedspersonale anvender strenge infektion forholdsregler kontrol.

Kilde: WHO

Ebola – hvornår skal en person søge lægehjælp?

Hvornår skal en person søge lægehjælp?

Hvis en person har været i et område kendt for at have ebola-virus sygdom eller i kontakt med en person, der er kendt eller mistænkt for at have ebola og de ​​begynder at få symptomer, bør de søge lægehjælp omgående.

Skal rapporteres alle tilfælde af personer, der er mistænkt for at have sygdommen til det nærmeste sundhedscenter enhed uden forsinkelse. Spørg lægehjælp er afgørende for at forbedre overlevelsesraten af sygdommen. Det er også vigtigt at kontrollere spredning af sygdommen og bekæmpelse af infektioner procedurer skal startes med det samme.

Kilde: WHO

Hvad er de typiske tegn og symptomer på ebola infektion?

Hvad er de typiske tegn og symptomer på infektion?

Pludseligt indsættende feber, intens svaghed, muskelsmerter, hovedpine og ondt i halsen er typiske tegn og symptomer. Dette efterfølges af opkastning, diarré, udslæt, nedsat nyre og leverfunktion, og i nogle tilfælde, både internt og eksternt blødninger.

Laboratorieresultater omfatter lavt antal hvide blodlegemer og blodplader, og forhøjede leverenzymer.

Inkubationstiden, eller tidsintervallet fra smitte til symptomdebut, er fra 2 til 21 dage. Patienterne bliver smitsom, når de begynder at vise symptomer. De er ikke smitsom under inkubationsperioden.

Infektioner Ebola virus sygdom kan kun blive bekræftet ved laboratorietest.

Kilde: WHO

Hvem er mest udsat for ebola smitte?

3. Hvem er mest udsatte?

Under et udbrud, der i højere risiko for infektion, er:

 • sundhedspersonale;
 • familiemedlemmer eller andre i tæt kontakt med smittede personer;
 • sørgende, der har direkte kontakt med ligene af den afdøde som en del af begravelsesceremonier.

Mere forskning er nødvendig for at forstå, hvis nogle grupper, såsom immunsvækkede personer eller dem med andre underliggende sundhedsmæssige betingelser, er mere modtagelige end andre for at pådrage sig virus.

Udsættelse for virus kan styres gennem anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger i klinikker og hospitaler, i lokalsamfundet sammenkomster, eller derhjemme.

Kilde: WHO

Hvordan folk bliver smittet med ebola virus?

Hvordan folk bliver smittet med ebola virus?

I det nuværende udbrud i Vestafrika, har de fleste tilfælde hos mennesker opstået som følge af menneske-til-menneske smitte.

Smitte sker ved direkte kontakt gennem beskadiget hud eller slimhinder med blod eller andre kropsvæsker eller sekreter (fæces, urin, spyt, sæd) af smittede personer. Smitte kan også opstå, hvis beskadiget hud eller slimhinder en rask person komme i kontakt med miljøer, der er blevet kontamineret med en ebola patientens smitsomme væsker som snavset tøj, sengelinned, eller brugte kanyler.

Mere end 100 sundhedsarbejdere har været udsat for virus, mens omsorgen for Ebola-patienter. Dette sker, fordi de ikke kan have været iført personlige værnemidler eller ikke var ordentligt anvende foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, når omsorgen for patienterne. Udbydere af sundhedsydelser på alle niveauer i sundhedsvæsenet – hospitaler, klinikker og sundhedscentre – skal orienteres om arten af sygdommen, og hvordan det overføres, og nøje følge de anbefalede infektion forholdsregler kontrol.

Hvem kan ikke rådgive familier og lokalsamfund til at passe for personer, der kan udgøre med symptomer på ebola-virus sygdom i deres hjem. Snarere, søge behandling på et hospital eller behandling center bemandet med læger og sygeplejersker kvalificerede og udstyret til at behandle Ebola-virus ofre. Hvis du vælger at pleje din elskede en derhjemme, WHO råder dig stærkt til at anmelde din lokale sundhedsmyndigheder og modtage relevant uddannelse, udstyr (handsker og personlige værnemidler [PV]) til behandling, instruktioner om korrekt fjernelse og bortskaffelse af PPE, og oplysninger om, hvordan man kan forebygge yderligere smitte og overførsel af sygdommen til dig selv, andre familiemedlemmer, eller fællesskabet.

Yderligere overførsel har fundet sted i fællesskaber i løbet af begravelser og begravelsesvæsen ritualer. Begravelsesceremonier hvor sørgende har direkte kontakt med kroppen af den afdøde har spillet en rolle i transmissionen af ebola. Personer, der er døde af ebola skal håndteres ved hjælp af en stærk beskyttende tøj og handsker og skal begraves samme. WHO oplyser, at den afdøde håndteres og begravet af uddannede case styring fagfolk, der er udstyret til at kunne begrave de døde.

Folk er smitsom, så længe deres blod og sekreter indeholde virus. Af denne grund, inficerede patienter får nøje overvågning fra medicinske fagfolk og modtage laboratorietests for at sikre, at virussen ikke længere cirkulerer i deres systemer, før de vender hjem. Når læger afgøre det er okay for patienten at vende hjem, de ikke længere er smitsom og kan ikke inficere andre i deres lokalsamfund. Mænd, der er kommet sig af sygdommen kan stadig sprede virus til deres partner gennem deres sæd i op til 7 uger efter helbredelse. Af denne grund er det vigtigt for mænd at undgå samleje i mindst 7 uger efter genvinding eller at bære kondomer, hvis have samleje i 7 uger efter helbredelse.

Generelt skal en person komme i kontakt med et dyr, der har ebola og det kan så spredning inden for Fællesskabet fra menneske til menneske.

Kilde: WHO

Hvad er Ebola?

Hvad er Ebola-virus sygdom?

Ebola-virus sygdom (tidligere kendt som Ebola hæmoragisk feber) er en alvorlig og ofte dødelig sygdom, med en dødelighed på op til 90%. Sygdommen påvirker mennesker og ikke-humane primater (aber, gorillaer og chimpanser).

Ebola først dukkede op i 1976 i to samtidige udbrud, den ene i en landsby i nærheden af ebola-floden i Den Demokratiske Republik Congo, og den anden i et fjerntliggende område i Sudan.

Oprindelsen af virus er ukendt, men flyvende hunde (Pteropodidae) betragtes den sandsynlige væld af Ebola-virussen, der bygger på tilgængelige beviser.

Kilde: WHO

11 symptomer på ebola

Hvad er symptomerne på ebola virus?

Statens Serum Institut oplyser følgende 11 tegn på ebola virus:

 1. feber
 2. muskelømhed
 3. almen træthed
 4. hovedpine
 5. halssmerter
 6. opkastninger
 7. diarré
 8. udslæt
 9. påvirket funktion af lever og nyrer
 10. kraftige blødninger fra indre- og ydre kropsåbninger
 11. multiorgansvigt

Kilde: Statens Serum Institut