Hvordan smitter ebola virus?

HVORDAN SMITTER EBOLAVIRUS?

Ebolavirus smitter ved direkte kontakt med patienters kropsvæsker som f.eks. blod, sved, blodigt opkast, afføring eller sæd, og risikoen for smitte er derfor under normale omstændigheder meget lille. De fleste tilfælde af ebolavirussygdom ses blandt sundhedsarbejdere og hos pårørende eller andre, der har haft tæt kontakt med en patient eller afdød smittet med ebolavirus.