Hvem er mest udsat for ebola smitte?

3. Hvem er mest udsatte?

Under et udbrud, der i højere risiko for infektion, er:

  • sundhedspersonale;
  • familiemedlemmer eller andre i tæt kontakt med smittede personer;
  • sørgende, der har direkte kontakt med ligene af den afdøde som en del af begravelsesceremonier.

Mere forskning er nødvendig for at forstå, hvis nogle grupper, såsom immunsvækkede personer eller dem med andre underliggende sundhedsmæssige betingelser, er mere modtagelige end andre for at pådrage sig virus.

Udsættelse for virus kan styres gennem anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger i klinikker og hospitaler, i lokalsamfundet sammenkomster, eller derhjemme.

Kilde: WHO