Er der risiko for at ebola virus kommer til Danmark?

ER DER EN RISIKO FOR, AT EBOLAVIRUS KOMMER TIL DANMARK?

Risikoen for at ebolasmittede personer kommer til Danmark er meget lille, og Danmark har et velfungerende sundhedsberedskab, hvis der skulle opstå mistanke om ebola-smitte. Det kan ikke udelukkes, at en person, der har arbejdet eller rejst i de berørte lande, kan være smittet. Der er dog meget få personer med relationer til Danmark i de berørte lande, og derfor er sandsynligheden for, at en person som er smittet med ebolavirus kommer til Danmark, meget lille. Det er usandsynligt, at vi får et egentligt udbrud af ebola i Danmark, da de flagermus, der huser virussen ikke findes på vores breddegarder, og fordi det danske sundhedsvæsen er rigtigt godt rustet til at håndtere et evt. ebolatilfælde og sikre mod smittespredning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen