Ebola: Sundhedspersonale – hvordan skal de beskytte sig selv?

Hvad med sundhedspersonale? Hvordan skal de beskytter sig selv, mens omsorgen for patienterne?

Sundhedsarbejdere behandler patienter med mistænkt eller bekræftet sygdom er i højere risiko for infektion end andre grupper. Under et udbrud en række vigtige tiltag vil reducere eller stoppe spredningen af virus og beskytte sundhedspersonale og andre i sundhedssektoren indstilling. Disse handlinger kaldes “standard og andre yderligere sikkerhedsforanstaltninger” og er evidensbaserede anbefalinger kendt for at forhindre spredning af infektioner. De følgende spørgsmål og svar beskriver forholdsregler i detaljer.

Skal patienter med mistanke om eller bekræftet ebola-virus adskilles fra andre patienter?
Det anbefales at isolere patienter med mistænkt eller bekræftet ebola-virus sygdom i enkelt isolation værelser. Hvor isolation værelser ikke er tilgængelige, er det vigtigt at tildele udpegede områder, der er adskilt fra andre patienter, efter formodede og bekræftede tilfælde. I disse udpegede områder, mistanke om eller bekræftet tilfælde bør det også være adskilt. Adgangen til disse områder bør begrænses, nødvendige udstyr bør være dedikeret udelukkende til mistænkte og bekræftede EVD behandlingsområder, og kliniske og ikke-kliniske personale bør udelukkende være tilknyttet isolation værelser og dedikerede områder.

Er de besøgende er tilladt i områder, hvor patienter mistænkt eller bekræftet ebola-virus sygdom er optaget?
Standsning besøgende adgang til patienter inficeret med EVD foretrækkes. Hvis dette ikke er muligt, bør der gives kun adgang til de personer, der er nødvendige for patientens trivsel og pleje, såsom et barns forælder.

Kilde: WHO

Er værnemidler nødvendige, når omsorgen for disse patienter?
Ud over standard forholdsregler sundhedspleje, bør sundhedspersonale strengt anvende anbefalede infektion kontrolforanstaltninger for at undgå udsættelse for inficeret blod, væsker eller forurenede miljøer eller genstande – såsom en patients snavsetøj eller brugte kanyler.
Alle besøgende og sundhedspersonale bør nøje bruge, hvad der er kendt som personlige værnemidler (PV). PV skal mindst omfatte: handsker, et uigennemtrængeligt kjole, støvler / lukkede sko med overtrækssko, en maske og øjenbeskyttelse til stænk (beskyttelsesbriller eller ansigtsbeskyttelse).
Er håndhygiejne vigtig?
Håndhygiejne er vigtig og bør udføres:

før påtagning handsker og iført PV ved indrejse til isolation værelse / område;
før nogen rene eller aseptiske procedurer bliver udført på en patient;
efter enhver eksponering risiko eller faktisk eksponering med en patients blod eller kropsvæsker;
efter berøring (selv potentielt) kontaminerede overflader, elementer eller udstyr i patientens omgivelser; og
efter fjernelse af PPE, når de forlader isolation området.
Det er vigtigt at bemærke, at forsømme at udføre håndhygiejne efter fjernelse PV vil reducere eller ophæve eventuelle fordele af PPE.

Enten en alkohol-baseret hånd gnide eller sæbe og rindende vand kan bruges til håndhygiejne, anvende den korrekte teknik, der anbefales af WHO. Det er vigtigt altid at udføre håndhygiejne med sæbe og rindende vand, når hænderne er synligt snavsede. Alkohol-baserede hånd gnider bør stilles til rådighed på alle de steder (ved indgangen og inden for isolation værelser og områder); rindende vand, sæbe og engangsbrug håndklæder bør også altid være tilgængelige.

Hvilke andre forholdsregler er nødvendige i sundheds-pleje?
Andre vigtige forholdsregler er sikre injektion og flebotomi procedurer, herunder sikker forvaltning af skarpe genstande, regelmæssig og grundig miljømæssig rengøring, rensning af overflader og udstyr, og styring af snavset linned og affald.

Desuden er det vigtigt at sikre en sikker behandling af laboratorieprøver fra mistanke om eller bekræftede patienter med EDB og sikker håndtering af døde kroppe eller menneskelige efterladenskaber til obduktion og begravelse forberedelse. Eventuelle sundhedspersonale og andre fagfolk, der udfører disse opgaver i forbindelse med mistanke om eller bekræftede patienter med Ebola-virus sygdom bør bære passende personlige værnemidler og følg forholdsregler og procedurer, der anbefales af WHO.