Ebola: Antal af tilfælde går op og ned – hvorfor?

11. Under et udbrud, antal sager indberettet af sundhed embedsmænd kan gå op og ned? Hvorfor?

Under et ebola udbrud, den berørte lands offentlige sundhed myndighed rapporterer sine sygdomsspecifikke sagsnumre og dødsfald. Tallene kan ændre sig dagligt. Sagsnumre afspejler både mistænkte tilfælde og laboratorie-bekræftede tilfælde af ebola. Sommetider antal mistænkte og bekræftede tilfælde er rapporteret sammen. Nogle gange er de indberettes særskilt. Således kan tal skifte mellem mistænkte og bekræftede tilfælde.

Analyserer case datatendenser, over tid, og med yderligere oplysninger, er generelt mere nyttigt at vurdere folkesundheden situationen og fastsætte en passende reaktion.

Kilde: WHO