Kategoriarkiv: Villy

Befri Villy fra socialismen

Man tager sig til hovedet, når socialistiske ideer 20 år efter murens fald og socialismens totale sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen atter kan vinde frem og samle tilslutning fra 20 procent af vælgerbefolkningen i meningsmålingerne.

Man kan også spørge sig selv, om alle de, der råt æder Villy Gå-ad-helvede-tils klare budskaber og sociale indignation, nu også rent faktisk har gjort sig den ulejlighed at læse Socialistisk Folkepartis program og sat sig ind i, hvad partiet udgangspunkt og grundlæggende ideer er?

Jeg har gjort arbejdet lidt lettere ved at klippe udvalgte passager fra partiets principprogram:

SF’s udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens “kampe og i den marxistiske samfundsforståelse. SF vil et socialistisk samfund. Det betyder:

  • at den socialistiske markedsøkonomi er præget af forskellige former for fælleseje og råderet over de vigtigste produktionsmidler og den finansielle sektor. Der vil dog også være et islæt af privateje

  • at de vigtigste produktionsmidler gradvist underlægges demokratisk samfundsmæssig styring;
  • at det parlamentariske demokrati vil blive styrket og udvidet til at omfatte overordnede mål for samfundsøkonomiens udvikling og blive styrket gennem den socialistiske markedsøkonomis demokratiske selvstyre på virksomhederne, en grundlæggende reform af statsapparatet og dannelsen af nye og bredere demokratiske selvforvaltningsorganer;
  • at magtstrukturer og magtkoncentrationer nedbrydes og demokratiseres, at økonomiske, politiske og sociale privilegier afskaffes, og at demokratiets rækkevidde stadig udvides.

Jeg er sikker på, at Villy Søvndal er en politiker med et stort hjerte og en ærlig og velment indignation og et håb om en bedre verden. Han kunne være en udmærket socialdemokrat, men så længe hans parti kæmper for ovenstående ideer, må vi håbe befolkningen besinder sig og søger mere moderate veje.

Fusionér dog med socialdemokraterne og drop socialismen. Uffe Ellemann foreslog efter SFs udradering i 1990 det mundrette navn Uni-Soc – men det var også i fusionernes og omvæltningernes tidsalder.

Kammerat Villy i hed trekant med Helle og Harald

– Det er ikke et kærlighedsforhold mellem to, hvor der ikke er plads til én til. Det kan være meget dynamisk med en trekant, hvor alle kan få noget ud af det.

Ja, sådan sagde han, Kammerat Villy. Den Villy, der gjorde danskerne socialistiske.

Den Villy Søvndal, der snart kan gå på vandet, har ifølge Jyllands-Posten inviteret fagbevægelsen til møde med ordene:

– SF er i dag et stort parti, og det betyder, at der påhviler SF et helt særligt og anderledes ansvar end tidligere. Hele alliancespørgsmålet bliver vigtigere for os. Vi har ikke noget ønske om at sende socialdemokraterne væk fra deres historisk gode forhold til fagbevægelsen.

Helt ærligt!

Helle Thorning-Schmidt og Harald Børsting!

Så vil jeg nu alligevel foretrække Margrethe Vestager…