Kategoriarkiv: systemtankegang

Kvinder i bestyrelser: Thornings torskekvote snart opbrugt

Kvinder i bestyrelser: Det er beskæmmende at opleve en stadig mere desperat partiformand forsøge at få airtime med umiddelbart tilforladelige, ledige standpunkter.

I dag, på kvindernes internationale kampdag, lyder svadaen:

“Om fire år skal danske børsnoterede virksomheder have 40 procent kvinder i deres bestyrelser – ellers bliver selskabet tvangsopløst. Sådan lyder den kontante
melding fra Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, som efter års modvilje nu er klar til at indføre kvotelovgivning.” (Information d.d.)

Det er reelt udtryk for klassisk socialdemokratisk systemtankegang og alene åremålet leder tankerne hen på en hel anden verden, en hel anden tid.

At Socialdemokratiet vælger at kvotere formands- / næstformandsposten og alle interne udvalg er jo op til partiet selv:

Socialdemokratiets love, §22, stk. 3.
I de udvalg, partistyrelsen nedsætter, skal hvert køn være repræsenteret med mindst 40 procent. Alle ledelsesniveauer i partiet bør arbejde for reel ligestilling mellem kønnene, f.eks. ved valg af bestyrelses- og partistyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer,
fællesledelser og ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg. En gang årligt skal der udarbejdes et ligestillingsregnskab efter retningslinier udarbejdet af partistyrelsen.

Kvinder i bestyrelser kan være rigtig godt. Men der er utallige gange argumenteret mod kvotering – som vil skade, snarere end hjælpe kønsligestiling. Alene tanken om, at en kvinde er valgt ind i en børsnoteret virksomheds bestyrelse ud fra en kvote, ud fra et køn – er jo vanærende og afskrækkende for de mange dygtige kvinder, der overvejer at bidrage til virksomhedernes ledelse.

Og til sidst er jeg nok nødt til at tilføje: Jeg har intet imod kvinder i bestyrelser, jeg ser gerne flere. Men de skal vælges på kvalifikationer, ikke på deres køn.