Kategoriarkiv: sygeplejersker

Sygeplejerske vikar løn: Tjen 448 kr. i timen som sygeplejerske vikar

Vil du gerne supplere din sygeplejerske løn og tjene flere penge – så overvej da lige at blive sygeplejerske vikar.

En meget hurtig søgning viser, at man som sygeplejerske vikar kan tjene op til 448,31 kr. i timen.

Nyuddannede sygeplejersker vikarer tjener dog kun en løn på op til 430,31 kr. i timen. Dertil kommer pension oveni.

Hvis dette ikke er nok, kan man tage overarbejde og tjene 50% mere – dvs. op til 572,47 kr. i timen.

Og det er altså ret nemt at finde sygeplejerske løntabeller og lønstatistikker – prøv at lave en Google-søgning på sygeplejerske løn.

Den gennemsnitlige sygeplejerske løn ligger i følge Danske Regioner på 31.155 kr. i 2008.

Og sygeplejersker er IKKE ramt af finanskrisen i form af lønnedgang, så 2009-lønningerne er højereHvem siger, at sygeplejersker får en lav løn?

Sygeplejerske løn – 2½ time mere arbejde om ugen løser sygeplejerskemangel

SYGEPLEJERSKE LØN: 2 timer og 26 minutters merarbejde om ugen løser sygeplejerskemangel. Det er den opsigtsvækkende konklusion af en undersøgelse foretaget af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD).

I dag arbejder cirka 60 procent af sygeplejerskerne på deltid og har en gennemsnitlig arbejdsuge på blot 30 timer. Hvis de deltidsansatte arbejdede cirka 2½ time mere om ugen og således kom op at arbejde cirka 33 timer om ugen, ville vi have løst hospitalernes mangel på sygeplejersker.

FLD har beregnet beskæftigelsesgraden i regionerne.

Tallene, der er fra september 2007, viser, at der i alt er 32.559 månedslønnede sygeplejersker ansat i regionerne. Heraf er de 18.272 på deltid.

Tilsvarende viser tallene for politibetjentene, som også kan være belastet af arbejdspres og skæve tider, at kun cirka fire procent arbejder på deltid.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd mangler der 1.199 sygeplejersker i regionerne. Det svarer til, at de 18.272 deltidsansatte sygeplejersker hver skulle arbejde 2 timer og 26 minutter mere pr. uge i gennemsnit for at dække manglen.

Hvis deltidsansatte sygeplejersker i regionerne øgede deres gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 30 timer og 15 minutter til 32 timer og 41 minutter pr. uge, ville der altså ikke mangle sygeplejersker i regionerne. (Danske Regioner)

Sygeplejerske løn – læger får kun 2-3 procent mere i lønstigninger

SYGEPLEJERSKE LØN: Danske Regioner går i rette med Dagens Medicin, der i en analyse af sygeplejerske løn konkluderer, at lægerne har fået markant højere lønstigninger end sygeplejerskerne. Dagens Medicin konkluderer i en analyse af lønudviklingen i de seneste fem år, at lægerne har fået over 25 procent i lønstigninger, mens sygeplejerskerne alene har fået 17,3 procent.

Det er ikke korrekt, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Danske Regioner har set nærmere på de bagvedliggende tal og må på den baggrund konkludere, at der tilsyneladende er fejl i de registrerede data for marts 2003, som er udgangspunktet for de beregninger, som Dagens Medicin har lavet.

Danske Regioner har lavet tilsvarende beregninger med udgangspunkt i data fra marts 2002 og marts 2004. Beregningerne viser, at lønudviklingen for læger og sygeplejersker over hele perioden frem til marts 2008 udviser en forskel på mellem to og tre procent i lægernes favør.

At overlægerne har haft en højere lønstigning skyldes blandt andet, at de i højere grad end tidligere deltager i vagtarbejde om aftenen og natten.

Hvad tjener en sygeplejerske – se de officielle løn-tal her

En sygeplejerske tjener 31.155 kr. i løn pr. måned. En sygeplejerske tjerner således 15% mere end den gennemsnitlige dansker. Dette er fakta.

Ifølge OECD oppebærer en fuldtidsansat hospitalsansat sygeplejerske en løn, der er 15% højere end den gennemsnitlige dansker. I Finland, Norge og Storbritannien ligger sygeplejerskernes løn under gennemsnittet. Siden midten af 90′erne er sygeplejerskernes løn steget mere end gennemsnittet i den private sektor. OECD konkluderer, at der ikke er grund til at hæve lønnen.

Ifølge Danske Regioner tjener en fuldtidsansat sygeplejerske gennemsnitligt 31.155 kr. når grundløn, tillæg, særydelser, feriegodtgørelse og pensionsbidrag medregnese. Overarbejde eksklusive. Sygeplejersker med under 8 års annciennitet tjener i gennemsnit 27.900 kr. mens de mere erfarne med 8 år eller mere i kitlen tjener i gennemsnit 32.600 kr.

Danske Regioner oplyser:

Baggrundsfakta

Har finder du baggrundsfakta vedr. løn, overenskomstforhandlinger og konflikt

31.155 kroner. Det er gennemsnitslønnen pr. måned for en sygeplejerske ansat i det offentlige, inklusiv pension og tillæg

15 procent. Så meget tjener en sygeplejerske ifølge OECD mere end den gennemsnitlige fuldtidsansatte i Danmark. I lande som Norge og England tjener sygeplejerskerne mindre end gennemsnittet

60 procent. Så mange af sygeplejerskerne i det offentlige er på deltid. Hvis de deltidsansatte sygeplejersker blot arbejdede 2½ time mere om ugen, ville det løse manglen på sygeplejersker.

DA: Lønkampagne føres på falsk grundlag

Sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagoger får en langt højere løn, end danskerne tror. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Sygeplejeråd og FOA har skabt et billede af, at sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagoger tjener langt mindre, end de i virkeligheden gør. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

DA mener, at det er lykkedes for Dansk Sygeplejeråd og FOA at male et falsk billede af, at de tre grupper af medarbejdere er underbetalte, og at den aktuelle konflikt med strejker på landets sygehuse dermed hviler på et grundlag, der ikke er korrekt oplyst. Ifølge DA har der konsekvent været tegnet et fordrejet billede af lønvilkårene for bestemte grupper af offentligt ansatte, både isoleret set og i sammenligning med grupper af privatansatte med tilsvarende kompetencer og uddannelsesniveauer. Det har tilsyneladende haft den effekt, at en stor del af danskerne har fået en fejlagtig opfattelse af, hvad de strejkende grupper tjener.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside

Dagbladet Politiken refererer i øvrigt en interessant meningsmåling:

Sygplejersker tjener mere end vi tror

Danskerne ved ikke, hvad sosu’er og sygeplejersker tjener. Mange vil give dem mindre i løn, end de får i dag.

Læs artikel i Politiken

Hvad får en sygeplejerske i løn om måneden?

Der er åbenbart stor interesse for spørgsmålene:

1. Hvad får en sygeplejerske i løn om måneden?

2. Hvor meget tjener en sygeplejerske om måneden?

Det korte svar er: 31.155 kr. i gennemsnit (2008-tal).

Dette er fakta.

Og kilden er Danske Regioner, der beskæftiger en meget stor andel af de danske sygeplejersker.

Mange sygeplejersker kan få en højere løn ved at skifte karriere og søge nyt arbejde i private vikarbureauer for sygeplejersker. Fred være med det.

Se de officielle løn-tal for sygeplejersker her

Højtlønnede sygeplejersker gidsler Danmark

Her lige før folketingsindgrebet i overenskomstforhandlingerne i sundhedssektoren kan det være relevant at få nogle fakta om sygeplejerskernes løn på bordet. Frank Dahlgaard har nogle interessante betragtninger i Weekendavisen, som jeg gerne refererer her:

  • Ifølge OECD oppebærer en fuldtidsansat hospitalsansat sygeplejerske en løn, der er 15% højere end den gennemsnitlige dansker. I Finland, Norge og Storbritannien ligger sygeplejerskernes løn under gennemsnittet. Siden midten af 90’erne er sygeplejerskernes løn steget mere end gennemsnittet i den private sektor. OECD konkluderer, at der ikke er grund til at hæve lønnen.
  • Ifølge Danske Regioner tjener en fuldtidsansat sygeplejerske gennemsnitligt 31.155 kr. når grundløn, tillæg, særydelser, feriegodtgørelse og pensionsbidrag medregnese. Overarbejde eksklusive. Sygeplejersker med under 8 års annciennitet tjener i gennemsnit 27.900 kr. mens de mere erfarne med 8 år eller mere i kitlen tjener i gennemsnit 32.600 kr.

Sygeplejerskerne “strejker” nu på syvende uge og gidsler alle Danmarks gamle og syge, der ikke kan få den behandling, de rettelig kan forvente.

300.000 danskere har fået udskudt behandlinger og operationer. Disse patienter oplever forlængede smerter, tabt arbejdsfortjeneste og forringet livskvalitet – og imens må arbejdspladserne undvære vigtig arbejdskraft og det offentlige betale sygedagpenge. Sundhedsministeren anslår i dag i Politiken, at det vil tage et års tid, inden vi er til bunds i den pukkel, der er oparbejdet. En pukkel, der skal afvikles ved frivilligt overarbejde (og deraf følgende overtidsbetaling til de i forvejen højtlønnede sygeplejersker).

Den endelige regning for dette rituelle afdansningsbal for den af nogle højt besungne ‘danske model’ er svær at gøre op. Men den er stor.

Jeg har som tidligere anført stor sympati for de sygeplejersker, der er tvangsorganiserede hos den endnu højere lønnede Connie Kruckow i Dansk Sygeplejeråd. men på et tidspunkt må den enkelte DSR-sygeplejerske også selv tage stilling og tage ansvar – hvor længe vil jeg være med til at gidsle Danmark?

Tavsheden legitimerer handlingen.

Danske regioner har samlet baggrundsfakta vedr. løn, overenskomstforhandlinger og konflikt.

Her er 100 millioner – ta’ så lige og stop strejken!

Den stadig mere desperate formand for de højtlønnede sygeplejersker, tvangsorganiseret i Dansk Sygeplejeråd, Connie Kruckow, hvis hele ære og fremtid står og falder med om hun kan levere varen (15%) – foreslår nu i ellevte time at hive penge op af både højre og venstre side af skatteydernes bukselommer.

Columbusægget er at tage penge fra “vikar-kontoen”, den af sygeplejersker forhadte konto, hvorfra penge til de endnu højere betalte vikarer smides ud af vinduet. (Politiken d.d.)Hvordan det i praksis skal ske, at vikarkontoen kan mindskes, melder historien dog foreløbig intet om. Men “modparten” i forhandlingerne, socialdemokraten og således medlem af arbejderbevægelsens partigren Bent Hansen, siger at sygeplejerskerne skal arbejde mere for at nedbringe vikarkontoen. (Sygeplejerskerne arbejder iflg. Berlingske d.d. 32,5 timer om ugen, så der må siges at være potentiale for mere.)

Det svarer lidt til dengang jeg gik i Ritts Røde Skole, hvor graffittien hærgede og skolerne måtte sætte store beløb af til rengøring, på en såkaldt “hærværkskonto”. Skoleinspektøren fik senere det lyse indfald, at hvis eleverne lod være med at udøve hærværk på skolen, kunne pengene gå til elevfester og andre gode formål, der kunne komme eleverne til gode. Umiddelbart en sympatisk tanke.

Desværre er ideerne udtryk for en forstenet planøkonomisk tankegang, et nulsumsspil uden vindere og uden bud på løsningen af de udfordringer, samfundet står overfor.

Tilbage til overskriften: Her er 100 millioner – ta’ så lige og stop strejken. Den er inspireret af Steffen Brandts “Respekt“:

Og børnene de vokser og forstår ingenting
de checker scenen efter noget der ligner klar besked
de ruster sig til kamp om de sidste pladser
de væbner sig til tænderne med rodløshed
Aflever knivene, siger bedstefar i stolen
aflever knivene, siger lærerne i skolen
aflever knivene, kom tilbage i folden
her er 100.000 kr, tag så lige og stop volden