Kategoriarkiv: Svineinfluenza

Her er de nye officielle influenza symptomer

Statens Serum Institut beskriver årsagen til influenza som en virusinfektion i luftvejene med influenza A, influenza B eller influenza C virus:

Influenza symptomer

Typisk er pludselig indsættende høj feber med kulderystelser, muskelømhed og hovedpine, der ledsages af udtalt sygdomsfornemmelse. Der er ofte lidt tør hoste og lette synkesmerter. I ukomplicerede tilfælde varer selve sygdommen 3 – 5 dage, men følges gerne af 1 – 2 uger med træthed og nedsat fysisk formåen. Ved alvorlig sygdom ses oftest lungebetændelse, enten med influenzavirus eller bakterier, fx. pneumokokker.

På listeform er der således disse symptomer på influenza:

 1. Høj feber
 2. Kulderystelser
 3. Muskelømhed
 4. Hovedpine
 5. Udtalt sygdomsfornemmelse
 6. Tør hoste
 7. Lette synkesmerter
 8. 1 – 2 uger med træthed og nedsat fysisk formåen

Kilde: Statens Serum Institut

2 døde af svineinfluenza – influenza A H1N1

For langt de fleste er influenza en harmløs sygdom – det gælder også influenza A H1N1 (svineinfluenza). Men der er desværre nogle, der bliver alvorligt syge og nogle der dør. Det gælder også, selvom man ikke tilhører en risikogruppe. Dødsfaldene bør ikke gøre folk bekymrede. Men de understreger, hvor vigtigt det er at være særligt opmærksom på faresignaler og på at vaske hænder ofte og nyse i ærmet.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør Else Smith efter at to mænd – begge i 50´erne – er døde med influenza  A(H1N1). Ingen af dem havde kendte kroniske sygdomme eller risikofaktorer i forvejen. De to mænd var begge indlagt på intensiv afdeling på Skejby Sygehus, da de døde.

Hvis man bliver alvorligt syg med høj feber i mere end tre dage eller får svært ved at trække vejret, skal man ringe til lægen. Hvis man er i en risikogruppe og ikke er blevet vaccineret, skal man kontakte lægen så snart man får symptomer med henblik på antiviral behandling.

God hygiejne nedsætter risikoen for at blive smittet og for at smitte andre. Derfor: Host og nys i ærmet og vask hænder med sæbe ofte.

Sundhedsstyrelsen opfordrer alle i risikogruppen til at blive vaccineret, hvis de ikke er blevet det endnu. Fra 1. oktober til 31. december 2010 kunne alle i risikogruppen blive vaccineret gratis. Det er stadig muligt at blive vaccineret, men tilbuddet om gratis vaccination gælder ikke længere.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

7 influenza A symptomer – test om dit barn har influenza A symptomer

Influenza A symptomer er de samme som almindelig sæson influenza symptomer. Derfor er det også svært at se forskellen mellem influenza A symptomer og symptomer på almindelig influenza.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut oplyser i alt syv influenza A symptomer, børn og voksne skal være opmærksomme på.

Her er 7 influenza A symptomer:

1. Pludselig opstået feber
2. Luftvejssymptomer
3. Ondt i halsen
4. Hoste
5. Muskelsmerter
6. Hovedpine
7. Diarre kan forekomme

Sundhedsstyrelsen påpeger dog igen og igen, at “Sundhedsstyrelsen vurderer, at befolkningen i Danmark generelt ikke bør være bekymret for smitte”.

7 influenza A symptomer – se straks om du har influenza A symptomer

Influenza A symptomer er de samme som almindelige influenza symptomer, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Har du nogle af nedenstående influenza A symptomer, anbefaler Sundhedsstyrelsen:

– Hvis du i øvrigt er rask, skal du ikke foretage dig andet eller mere, end du ellers ville gøre, når du får influenza – typisk blive hjemme. Ring til lægen, hvis du får det værre.

– Ring til lægen, hvis du har influenza og får svært ved at trække vejret, får åndenød eller har høj feber i mere end tre dage. Influenza kan i alvorlige tilfælde give lungebetændelse, der skal behandles af en læge. Du skal også ringe til lægen, hvis dit barn under tre år har høj feber eller ikke vil drikke eller ammes.

Influenza A symptomer:

 1. Ondt i halsen
 2. Hovedpine
 3. Luftvejssymptomer
 4. Hoste
 5. Muskelsmerter
 6. Pludselig opstået feber
 7. Diarre kan forekomme

H1N1 symptomer – 5 symptomer på influenza A H1N1 – svineinfluenza

H1N1 symptomer og symptomer på almindelig influenza ligner på mange måder hinanden, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Derfor kan det også være svært at afgøre om man har H1N1 symptomer eller almindelig influenza symptomer.

H1N! symptomer er i følge Sundhedsstyrelsen: Pludselig opstået feber, muskelsmerter, ondt i halsen og hoste. Diarré kan også forekomme.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, hvis du i øvrigt er rask, ikke at foretage dig andet eller mere, end du ellers ville gøre, når du får influenza – typisk blive hjemme. Ring til lægen, hvis du har influenza og får svært ved at trække vejret, får åndenød eller har høj feber i mere end tre dage. Influenza kan i alvorlige tilfælde give lungebetændelse, der skal behandles af en læge. Du skal også ringe til lægen, hvis dit barn under tre år har høj feber eller ikke vil drikke eller ammes.

Svineinfluenza – 3 gode råd til at undgå smitte

De danske sundhedsmyndigheder vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring for influenza A (H1N1). Influenza A har stadigvæk et mildt sygdomsforløb og minder om en sæsoninfluenza. Der er derfor ikke grund til bekymring. Alle danskere opfordres imidlertid til at være ekstra omhyggelige med hygiejnen.

Sundhedsstyrelsen er kommet med tre råd til, hvordan man kan nedsætte risikoen for at blive smittet og smitte andre:

 • Vask hænder ofte
 • Host eller nys i ærmet
 • Bliv hjemme, hvis du er syg

Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsatte ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenzasymptomer. Også gravide, der får influenzasymptomer, bør undersøges og behandles. Forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør kontakte lægen. Vaccinen er ikke klar, derfor er det endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark eller noget andet sted i verden. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009.

(Kilde: Sundhedsministeriet)

Svineinfluenza – hvor farlig er influenza A H1N1 ?

Hvor farlig er svineinfluenza?

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring. Langt de fleste, der bliver smittet med Influenza A (H1N1) oplever et mildt sygdomsforløb sammenlignet med gængs vinterinfluenza. Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsat ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenza-symptomer. Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

Såvidt Sundhedsstyrelsen. Hvad siger andre danske sundhedsmyndigheder – hvor farlig er ny influenza A H1N1?

Statens Seruminstitut skriver: Da det ny influenzavirus A (H1N1)v blev erkendt, var der megen usikkerhed om smitsomhed og sygdommens alvorlighed, samt hvilke personer der evt. var i risiko for alvorlig sygdom. Desuden var det uvist, om virus havde pandemisk potentiale, og hvilke konsekvenser det i så fald ville have for samfundet. Nu vides det, at influenzapandemien er i udvikling, og det formodes, at det ny virus i de kommende år vil kunne fortrænge andre cirkulerende influenza A virus. Globalt har især personer < 50 år været smittet, mens personer over 60 år synes delvis immune, formentlig på grund af tidligere infektion med et lignende virus. Det kliniske billede er i reglen mildt med 2-4 dages selvlimiterende sygdom. Derfor anses alvorligheden for den enkelte patient ikke at være større end ved almindelig sæsoninfluenza. Men da den samlede sygelighed under en pandemi forventes at være større end ved sæsoninfluenza, kan samfundet blive mere belastet på grund af sygefravær mv. end det sædvanligvis ses. Såfremt de ældre ikke bliver særlig ramt, er der ikke forventninger om en markant overdødelighed.

Sundhedsministeriet supplerer: De danske sundhedsmyndigheder vurderer fortsat ikke, at befolkningen i Danmark generelt har grund til bekymring for influenza A (H1N1). Influenza A har stadigvæk et mildt sygdomsforløb og minder om en sæsoninfluenza. Der er derfor ikke grund til bekymring. Alle danskere opfordres imidlertid til at være ekstra omhyggelige med hygiejnen. Sundhedsstyrelsen er kommet med tre råd til, hvordan man kan nedsætte risikoen for at blive smittet og smitte andre:

 • Vask hænder ofte
 • Host eller nys i ærmet
 • Bliv hjemme, hvis du er syg

Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsatte ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenzasymptomer. Også gravide, der får influenzasymptomer, bør undersøges og behandles. Forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør kontakte lægen. Vaccinen er ikke klar, derfor er det endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark eller noget andet sted i verden. Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009.

Er svineinfluenza farlig – tjah, tjah … bum bum.

Danmark køber vaccine mod influenza A (H1N1)

På grundlag af en faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen har finansudvalget den 25. juni 2009 godkendt, at Danmark køber 3,1 mio. doser vaccine mod influenza A (H1N1), det der i folkemunde kaldes svineinfluenza.

Det betyder, at Danmark først og fremmest kan tilbyde personer, som er i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom i forbindelse med en influenza A (H1N1) epidemi, vaccination mod influenza.

Hver person skal have 2 doser for at være fuldt beskyttet. Det formodes, at leveringen kan begynde i efteråret 2009.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen siger:

“Jeg er meget glad for, at Finansudvalget nu har givet sin tilslutning til at købe vaccine mod den nye influenza, så vi også på det felt er godt forberedt.

For selvom vi har kunnet konstatere, at influenzaen har et forholdsvis mildt forløb, giver det selvfølgelig god mening at tilbyde vaccination til de dele af befolkningen, der er i særlig risiko.”

(Pressemeddelelse fra Sundhedsministeren)

Køb influenza-vaccination mod svineinfluenza – koster 450 kr.

Nu kan du forudbestille influenzavaccination mod svineinfluenza eller Ny Influenza eller Influenza A eller Influenza H1N1.

Der er alene tale om forudbestilling af vaccination mod svineinfluenza, man kan ikke købe vaccination mod svineinfluenza hverken lovligt eller ulovligt online på nettet, på apoteket eller hos lægen. Man kan ifølge Sundhedsstyrelsen ikke købe vaccine mod svineinfluenza hverken i Danmark eller i udlandet.

Sundhedsstyrelsen forventer, at vaccinen mod svineinfluenza kommer til Danmark i løbet af efteråret 2009 og har indkøbt 3,1 mio. doser vaccine – som primært går til gratis vaccine til medarbejderere på sygehuse og andet sundhedspersonale. Samt ældre, kronisk syge, gravide osv.

Men den private virksomhed Danske Lægers Vaccinations Service tilbyder altså allerede nu at forudbestille vaccine mod svineinfluenza. Det koster 100 kr. Forudbestillingen, forståes. Selve vaccinen koster derudover 450 kr. I alt koster en vaccination mod svineinfluenza 550 kr.

Kan man købe vaccine mod svineinfluenza H1N1 på nettet og apoteket?

Man kan desværre endnu ikke købe vaccine mod svineinfluenza H1N1 online på nettet eller på apoteket eller hos lægen.

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen endnu ikke muligt at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1) i Danmark – eller noget andet sted i verden.

Sundhedsstyrelsen forventer, at de første danskere vil kunne blive vaccineret omkring den 1. november 2009.

Vaccinen mod svineinfluenza er ved at blive sat i produktion,  og styrelsen forventer, at vaccinen vil blive leveret løbende over flere måneder, og de arbejder nu på at fastlægge, hvem der skal tilbydes vaccination først, og hvordan vaccinationerne skal organiseres rent praktisk. (Sundhedsstyrelsen)