Kategoriarkiv: socialisme

Villy Søvndal video: Se hvordan Villy Søvndal lyver for åben skærm

Åh, skal vi ikke lige tage Villy Søvndal videoen een gang til?

SF filmen er hentet fra Youtube og får følgende kommentarer med på vejen: “SFs formand Villy Søvndal har det lidt svært med sandheden – men han er god til at se indigneret ud. Bare ikke så heldigt når han bliver afsløret.”

Filmen om Villy Søvndal har også et par kritiske kommentarer til andre af SFs personager.

Og JA, Socialistisk Folkeparti eller SF er i følge eget partiprogram marxister: “SFs udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den marxistiske samfundsforståelse.”

Helle Thorning-Schmidt vil (også) bygge 5000 billige boliger

Helle Thorning-Schmidt forsøger nu at komme sin veninde og læremester, Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard til undsætning i skandalen om det brudte valgløfte om 5000 billige boliger til københavnerne. Eller nogle af københavnerne, må det jo være – de kan jo ikke alle bo i 5000 boliger – resten, ja det er så dem der må betale. Med mindre altså, at Ritt, efter benspændet i Den Røde Skole kan få Helle til at kanalisere nogle af statens penge over i Københavns Kommune.

Det er jo valgår.

I hvert fald lyder et første konkrete forslag i den socialdemokratiske vækstpakke, som Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, bebudede for tre uger siden – at der skal bygges 5000 billige boliger de næste to år. Det lægger Politiken spalter til 9/3. Måske skal de ligge ude på landet?

»Trods de faldende boligpriser, så er det meget få mennesker med almindelige indtægter, der har råd til en ejerbolig i København«, siger Helle Thorning-Schmidt.

Og dem må vi da hjælpe til en ejerbolig, ja.

Derfor foreslår Socialdemokraterne iflg. Politiken at afsætte 4 mia. kroner til at sætte gang i det almene byggeri, “som stort set har ligget stille de seneste år, mens det private byggeri eksploderede”. Den lader vi lige stå for Politikens regning.

Pengene skal bl.a. gå til at holde huslejen på de nye almene boliger så langt nede som muligt – og kommunerne skal have mulighed for at yde direkte huslejetilskud.

Det ER altså DIG der skal betale – endnu mere – til andres boliger.

»Vi står over for det valg, om vi vil have et samfund med en almen sektor, eller om vi ønsker, at den langsomt skal forfalde. Hvis vi ikke gør noget, er det kun dem, der absolut ikke kan få fat på andet, der bor i de almene boliger. Det har aldrig været meningen«, siger Helle Thorning.

Jeg ved ikke hvad meningen er eller har været. Jeg er tilhænger af, at vi har en velfærdsstat, der tager sig af de svageste. De svageste. Og det kan vi gøre gennem indkomstoverførsler.

5000 + 5000 = 10.000 løftebrud – nogen der vil vædde?

Befri Villy fra socialismen

Man tager sig til hovedet, når socialistiske ideer 20 år efter murens fald og socialismens totale sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen atter kan vinde frem og samle tilslutning fra 20 procent af vælgerbefolkningen i meningsmålingerne.

Man kan også spørge sig selv, om alle de, der råt æder Villy Gå-ad-helvede-tils klare budskaber og sociale indignation, nu også rent faktisk har gjort sig den ulejlighed at læse Socialistisk Folkepartis program og sat sig ind i, hvad partiet udgangspunkt og grundlæggende ideer er?

Jeg har gjort arbejdet lidt lettere ved at klippe udvalgte passager fra partiets principprogram:

SF’s udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens “kampe og i den marxistiske samfundsforståelse. SF vil et socialistisk samfund. Det betyder:

  • at den socialistiske markedsøkonomi er præget af forskellige former for fælleseje og råderet over de vigtigste produktionsmidler og den finansielle sektor. Der vil dog også være et islæt af privateje

  • at de vigtigste produktionsmidler gradvist underlægges demokratisk samfundsmæssig styring;
  • at det parlamentariske demokrati vil blive styrket og udvidet til at omfatte overordnede mål for samfundsøkonomiens udvikling og blive styrket gennem den socialistiske markedsøkonomis demokratiske selvstyre på virksomhederne, en grundlæggende reform af statsapparatet og dannelsen af nye og bredere demokratiske selvforvaltningsorganer;
  • at magtstrukturer og magtkoncentrationer nedbrydes og demokratiseres, at økonomiske, politiske og sociale privilegier afskaffes, og at demokratiets rækkevidde stadig udvides.

Jeg er sikker på, at Villy Søvndal er en politiker med et stort hjerte og en ærlig og velment indignation og et håb om en bedre verden. Han kunne være en udmærket socialdemokrat, men så længe hans parti kæmper for ovenstående ideer, må vi håbe befolkningen besinder sig og søger mere moderate veje.

Fusionér dog med socialdemokraterne og drop socialismen. Uffe Ellemann foreslog efter SFs udradering i 1990 det mundrette navn Uni-Soc – men det var også i fusionernes og omvæltningernes tidsalder.

Kammerat Villy i hed trekant med Helle og Harald

– Det er ikke et kærlighedsforhold mellem to, hvor der ikke er plads til én til. Det kan være meget dynamisk med en trekant, hvor alle kan få noget ud af det.

Ja, sådan sagde han, Kammerat Villy. Den Villy, der gjorde danskerne socialistiske.

Den Villy Søvndal, der snart kan gå på vandet, har ifølge Jyllands-Posten inviteret fagbevægelsen til møde med ordene:

– SF er i dag et stort parti, og det betyder, at der påhviler SF et helt særligt og anderledes ansvar end tidligere. Hele alliancespørgsmålet bliver vigtigere for os. Vi har ikke noget ønske om at sende socialdemokraterne væk fra deres historisk gode forhold til fagbevægelsen.

Helt ærligt!

Helle Thorning-Schmidt og Harald Børsting!

Så vil jeg nu alligevel foretrække Margrethe Vestager…

Socialismen lever i tre partier

Skulle der være nogle tvivlere, som har svært ved at se forskel på højre og venstre – og som kan finde på at stemme på Villys sociale indignation, Helles kommunikative evner eller Franks afslappede stil, kommer her nogle bidder fra partiernes principprogrammer:

Socialdemokratiet
De socialdemokratiske mål er enkle og klare:

  • At udbrede demokrati, demokratisk socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed

Socialistisk Folkeparti
SF’s udgangspunkt er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den marxistiske samfundsforståelse. SF vil et socialistisk samfund. Det betyder:

  • at den socialistiske markedsøkonomi er præget af forskellige former for fælleseje og råderet over de vigtigste produktionsmidler og den finansielle sektor. Der vil dog også være et islæt af privateje
  • at de vigtigste produktionsmidler gradvist underlægges demokratisk samfundsmæssig styring;
  • at det parlamentariske demokrati vil blive styrket og udvidet til at omfatte overordnede mål for samfundsøkonomiens udvikling og blive styrket gennem den socialistiske markedsøkonomis demokratiske selvstyre på virksomhederne, en grundlæggende reform af statsapparatet og dannelsen af nye og bredere demokratiske selvforvaltningsorganer;
  • at magtstrukturer og magtkoncentrationer nedbrydes og demokratiseres, at økonomiske, politiske og sociale privilegier afskaffes, og at demokratiets rækkevidde stadig udvides.

Enhedslisten
Enhedslistens mål er, at alle mennesker får mulighed for at udfolde sig frit i samspil med deres omgivelser. Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor frihed, solidaritet, lige vilkår for alle og hensynet til naturen er sat i centrum – et socialistisk samfund.