Kategoriarkiv: skat

Millionærskat: Socialdemokratiet stjæler Enhedslistens forslag

Det gik forholdsvist stille af, da Enhedslisten og Frank Aaen tilbage i februar 2009 fremlagde en beskeden 4-siders publikation med titlen: “Mere velfærd, større lighed, og bedre klima”. Enhedslisten meldte befriende klart ud og kaldte den nye millionærskat for en rigmandsskat.

Skatteudspillet flytter rundt på 114 mia. kr. og går relativt drastisk til værks, bla. med en fuldstændig afskaffelse af fradrag for private pensioner: “Enhedslistens skatteudspil medfører øgede indtægter på 114 milliarder kroner og øgede udgifter for 59 milliarder kroner. Det samlede resultat af udspillet er øgede indtægter for 55 milliarder kroner.”

Øgede indtægter for 55 mia. kr. – det kan man da få meget velfærd for.

Det nye er, at Socialdemokratiet (med opbakning fra Socialistisk Folkeparti – SF) nu kopierer, stjæler Enhedslisten højtflyvende skattetanker. Det bliver spændende at se, hvor meget Helle Thorning-Schmidt og  Morten Bødskov vil botanisere i Enhedslistens øvrige skatteforslag – her er lidt inspiration:

* Skattefradrag for pensionsindbetalinger bortfalder: 62 mia. kr.
* Selskabsskat på 50 %: 20 mia. kr.
* Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst: 5 mia. kr.
* Afgiftsforhøjelse på 60 øre pr. liter benzin og diesel: 0,3 mia. kr.
* Ekstraskat på 5 % for alle indkomster over 1.000.000 kr.: 1,9 mia. kr.
* Skattefradrag for sundhedsforsikringer bortfalder: 0,3 mia. kr.
* Øget skat på nordsøolien: 5 mia. kr.
* Øget skat på multinationale selskaber: 3 mia. kr.
* Skat på boliggevinster: 2 mia. kr.
* Øgede grønne afgifter minus grønt bundfradrag: 5,5 mia. kr.
* Kørselsafgifter for lastbiler: 1 mia. kr.
* Aktieomsætningsafgift på 0,5 % af værdien ved handel: 7,6 mia. kr.

Millionærskat giver 1,9 mia. i statskassen – men kan koste langt mere

MILLIONÆRSKAT: “Personer med en indkomst over 1.000.000 kr. om året skal betale en ekstraskat på 5%”. Sådan skriver Enhedslisten i sit skatteudspil fra februar 2009, hvor det hedder rigmandsskat og ikke millionærskat.

Forslaget giver efter Enhedslistens beregninger et provenu til statskassen på 1,9 mia. kr.: “Ekstraskat på 5 % for alle indkomster over 1.000.000 kr.: 1,9 mia. kr.” Om finansiering skriver partiet: “Enhedslisten kan ved hjælp af svar fra ministre og egne skøn (jf. finansieringsnotat) præcisere konsekvenserne af vores skatteforslag. Tallene er på årsbasis, og udgangspunktet er 2009.” Desværre ligger finansieringsnotatet ikke umiddelbart ved siden af skatteudspillet på Enhedslistens hjemmeside

Det er såledees uklart, hvordan Enhedslisten kommer frem til provenu af en ny millionærskat på 1,9 mia. kr. Men 1,9 mia. kr. er altså et relativt lille beløb, som også kun udgør en meget lille del af finansieringen af et skatteudspil på 55 mia. kr.

Der skal ikke være ret mange højtlønnede, som fraflytter landet eller på anden måde nedbringer indkomsten, førend den nye millionærskat ender med at blive en udgift for staten.

Hvad får jeg ud af skattereformen?

Alle får skattelettelser med Skattereform 2009. De, der betaler mest i skat får naturligvis også den største skattelettelse.
Figuren herunder viser måske bedre end mange beregninger, hvad skattereformen betyder for dig. Læg først mærke til den mørkegrønne område i baggrunden, de viser inskomstfordelingen.
Det fremgår, at der er flest med en indkomst på omkring 300.000 kr. om året eller 25.000 kr. om måneden.
Det passer meget godt med, at jeg har læst et sted, at også gennemsnitsdanskeren har en løn på omkring 300.000 kr.
Betragt nu de to hhv. grønne og blå linjer, der viser marginalskatten fordelt på indkomst i hhv. 2001 og efter Skattereform 2009.
Det hurtige overblik over Forårspakke 2.0

Det hurtige overblik over Forårspakke 2.0

Husk også at læse historien om 10 mennesker på en restaurant – den kan nok sætte hele skatteproblematikken i perspektiv.

Helle Thorning-Schmidt: “Danmarkshistoriens skæveste skattereform”

Helle Thorning-Schmidt sagde i aftenens Debatten på DR2, at regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører  “Danmarkshistoriens skæveste skattereform” – i øvrigt med vanlig dramaturgi.

Hun hævder desuden, at den færdigforhandlede skattereform er mere skæv end Skattekommissionens betænkning.

Disse vurderinger står hun vist meget alene med.

Det skal blive interessant at se økonomer og politikere diskutere dette brandvarme emne de kommende dage.

Se debatten på www.dr.dk/debatten

Hurra – vi bli’r allesammen fattigere, og mere lige!

Prisstigningerne på fødevarer og brændsel betyder, ifølge en undersøgelse, at det for en almindelig familie koster 15.ooo kr. mere at leve i år end sidste år. I sig selv ikke alt for godt nyt.

Men nu kommer det så: For topskatteyderne betyder det, at de skal tjene ekstra 50.000 kr. for at opretholde samme levestandard mens bundskatteyderne kan nøjes med at tjene 30.000 kr. ekstra. Eller at de uden ekstrajob bliver tilsvarende fattigere.

Der er med andre ord med et trylleslag blevet mindre forskel på rig og fattig – samfundskagen er blevet mindre, men bedre fordelt.

Og så er alle lighedsmagerne vel glade?