Kategoriarkiv: Millionærskat

Millionærskat – sådan undgår du at betale millionærskat

MILLIONÆRSKAT: SF og Socialdemokratiet foreslår en ny såkaldt millionærskat, der angiveligt betyder, at indkomster på over 1 million kroner beskattes med yderligere 5%.

Som jeg har forstået de foreløbige meldinger, skal en person, der tjener fx 1.100.000 kr. betale yderligere 5% af de ekstra 100.000 kr. svarende til 5.000 kr. ekstra om året. Denne millionærskat kommer oveni en marginalskat på ca 62%.

Millionærskatten rammer ifølge det oplyste ca. 20.000 danskere og statens samlede provenu må forventes at være begrænset. Socialistisk Folkeparti, SF, bakker op om forslaget.

Enhedslisten foreslog i øvrigt nøjagtigt det samme tidligere på året under betegnelsen rigmandsskat – provenuet efter Enhedslistens beregninger var da 1,9 mia. kr.

Andre debattører hævder, at millionærskatten ‘forsvinder af sig selv’ – og hvis du følger nedenstående råd, kan vi alle helt undgå at betale den nye millionærskat.

Sådan undgår du at betale millionærskat

Den nye millionærskat er heldigvis en af de nemmeste at omgå – helt lovligt endda. Her er en række gode råd til at holde indkomsten under 1 million kr. om året:

Undgå millionærskat – Lønmodtagere

 1. Lad være med at tage en lang videregående uddannelse
 2. Lad være med at avancere
 3. Bed din arbejdsgiver om lønnedsættelse eller lønfordeling mellem kolleger
 4. Forær den del af din løn, der overstiger 1 million kr.  til de fattige
 5. Lad være med at tage overarbejde – eller sørg i det mindste for at afspadsere
 6. Tag orlov nogle måneder om året
 7. Arbejd freelance og tilpas arbejdstiden så du holder dig under 1 million kr.
 8. Lad være med at tage ekstrajob
 9. Tag sæsonarbejde og suppler med offentlige tilskud udenfor sæsonen
 10. Gå på nedsat tid og suppler med offentlige tilskud
 11. Få et barn om året (nytter dog ikke, hvis du får fuld løn under barsel)
 12. Skift fra det private til det offentlige og få en mængde goder i stedet for løn
 13. Gift dig med en lavtlønnet og udnyt bundfradrag
 14. Flyt til udlandet
 15. Engagér dig i andre ting end arbejde
 16. Lad være med at sætte nye initiativer i gang
 17. Lad være med at gøre en ekstra indsats

Undgå millionærskat – Selvstændige

 1. Lad være med at starte egen virksomhed
 2. Lad være med at skabe nye arbejdspladser – du udnytter andres arbejdskraft og rager penge til dig selv
 3. Lad være med at investere i fremtiden – du risikerer en stor gevinst
 4. Lad være med at opfinde og innovere
 5. Del overskud med medarbejdere og kunder, de deler også gerne evt. underskud
 6. Flyt virksomheden til udlandet
 7. Lad være med at tro, du er noget
 8. Lad være
Aviserne skriver om millionærskat

Millionærskat: Socialdemokratiet stjæler Enhedslistens forslag

Det gik forholdsvist stille af, da Enhedslisten og Frank Aaen tilbage i februar 2009 fremlagde en beskeden 4-siders publikation med titlen: “Mere velfærd, større lighed, og bedre klima”. Enhedslisten meldte befriende klart ud og kaldte den nye millionærskat for en rigmandsskat.

Skatteudspillet flytter rundt på 114 mia. kr. og går relativt drastisk til værks, bla. med en fuldstændig afskaffelse af fradrag for private pensioner: “Enhedslistens skatteudspil medfører øgede indtægter på 114 milliarder kroner og øgede udgifter for 59 milliarder kroner. Det samlede resultat af udspillet er øgede indtægter for 55 milliarder kroner.”

Øgede indtægter for 55 mia. kr. – det kan man da få meget velfærd for.

Det nye er, at Socialdemokratiet (med opbakning fra Socialistisk Folkeparti – SF) nu kopierer, stjæler Enhedslisten højtflyvende skattetanker. Det bliver spændende at se, hvor meget Helle Thorning-Schmidt og  Morten Bødskov vil botanisere i Enhedslistens øvrige skatteforslag – her er lidt inspiration:

* Skattefradrag for pensionsindbetalinger bortfalder: 62 mia. kr.
* Selskabsskat på 50 %: 20 mia. kr.
* Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst: 5 mia. kr.
* Afgiftsforhøjelse på 60 øre pr. liter benzin og diesel: 0,3 mia. kr.
* Ekstraskat på 5 % for alle indkomster over 1.000.000 kr.: 1,9 mia. kr.
* Skattefradrag for sundhedsforsikringer bortfalder: 0,3 mia. kr.
* Øget skat på nordsøolien: 5 mia. kr.
* Øget skat på multinationale selskaber: 3 mia. kr.
* Skat på boliggevinster: 2 mia. kr.
* Øgede grønne afgifter minus grønt bundfradrag: 5,5 mia. kr.
* Kørselsafgifter for lastbiler: 1 mia. kr.
* Aktieomsætningsafgift på 0,5 % af værdien ved handel: 7,6 mia. kr.

Millionærskat giver 1,9 mia. i statskassen – men kan koste langt mere

MILLIONÆRSKAT: “Personer med en indkomst over 1.000.000 kr. om året skal betale en ekstraskat på 5%”. Sådan skriver Enhedslisten i sit skatteudspil fra februar 2009, hvor det hedder rigmandsskat og ikke millionærskat.

Forslaget giver efter Enhedslistens beregninger et provenu til statskassen på 1,9 mia. kr.: “Ekstraskat på 5 % for alle indkomster over 1.000.000 kr.: 1,9 mia. kr.” Om finansiering skriver partiet: “Enhedslisten kan ved hjælp af svar fra ministre og egne skøn (jf. finansieringsnotat) præcisere konsekvenserne af vores skatteforslag. Tallene er på årsbasis, og udgangspunktet er 2009.” Desværre ligger finansieringsnotatet ikke umiddelbart ved siden af skatteudspillet på Enhedslistens hjemmeside

Det er såledees uklart, hvordan Enhedslisten kommer frem til provenu af en ny millionærskat på 1,9 mia. kr. Men 1,9 mia. kr. er altså et relativt lille beløb, som også kun udgør en meget lille del af finansieringen af et skatteudspil på 55 mia. kr.

Der skal ikke være ret mange højtlønnede, som fraflytter landet eller på anden måde nedbringer indkomsten, førend den nye millionærskat ender med at blive en udgift for staten.