Kategoriarkiv: jobdividende

Fuld bekæftigelse må udløse jobdividende

Holger K. Nielsen, ham med konen, kan altså noget med ord.

I en naiv drøm om ministerbil kastede han sit parti ud i en årelang og afgrundsdyb hængekøjekamp om EU, da han i 1992 accepterede hele den union, hans parti ellers i årtier havde bekæmpet. Med fire undtagelser, i Holgers selvforståelse kaldet forbehold. Ordene, der fik det hele til at glide ned blandt EU-skeptikerne på venstrefløjen var “det nationale kompromis”.

Om han også er ophavsmanden til ordet “fredsdividende” vides ikke, men han har i hvert fald brugt det ofte i de tolv år fra 1989 til 2001, hvor verden for en stund syntes mere sikker.

Fredsdividende er jo blot forførerens ord for nedskæringer på forsvarsbudgettet, en gammel traver og en bekvem måde at tækkes sine kernevælgere med øgede offentlige udgifter på andre områder – uden at behøve at tage fat på de grundlæggende strukturproblemer i samfundet.

Nå, men tilbage til mit ærinde:

Det går jo forrygende ude i virksomhederne. På trods af skattesvøbe og regeltyranni buldrer globaliseringen derudaf, selv i Danmark. Det går så godt, at vi nu i praksis har fuld beskæftigelse.

Jeg har kendskab til rekrutteringsbureauer og arbejdsløshedskasser, som gennemgår fyringsrunder i disse år, i denne tid. Og bevares, jeg har da forståelse for de afskedigedes situation.

Men for samfundet er det da positivt, at beskæftigelsen stiger og ledigheden falder. Poul Schlüters gamle ord om – at det er glædeligt, at færre kan producere mere er afløst af polakkerne kommer! Og de kommer ikke for at “tage vores arbejde”, de kommer for at være med til at skabe fornyet vækst, nye skatteindtaægter – og i sidste ende mulighed for mere velfærd. Og så er det altså ingen ny sandhed, at den enes brød bliver den andens død.

  • Med halvt så mange arbejdsløse, behøves vel også kun halvt så mange til at administrere?
  • Fuld beskæftigelse må vel kunne udløse en jobdividende i form af færre medarbejdere til at administrere (i bred forstand) de arbejdssøgende? Altså på den der lavere-skat-måde.

Og ja, det betyder på godt dansk: Afskedigelse af medarbejdere i Arbejdsformidlingen, a-kasserne, kommunerne og naturligvis de private rekrutteringsbureauer, de der med lidet forførerisk sans er kaldt “andre aktører”.

Så kan selv Holger K. Nielsen blive kuponklipper.