Kategoriarkiv: fagbevægelse

Fagforeningstvang – hver 3. i det offentlige oplever fagforeningstvang

Selv om de såkaldte eksklusivaftaler blev erklærede ugyldige for mere end tre år siden, florerer fagforeningstvangen fortsat på det ellers så roste danske arbejdsmarked med den unikke danske model.

En ny undersøgelse viser, at hver tredje offentligt ansatte medarbejder oplever fagforeningstvang, fordi vedkommende benytter sig af sin ret til frit at vælge fagforening eller helt at stå uden for en fagforening. Det skriver Politiken.

Lad os lige holde fast i, at enhver frit kan vælge fagforening eller helt undade at være medlem af en fagforening. Og lad os lige endnu en gang gøre opmærksom på, at man sagtens kan være medlem af en a-kasse eller arbejdsløshedkasse og dermed opnå forsikring mod arbejdsløshed og retten til at modtage arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af arbejdsløshed – uden at være medlem af en fagforening.

Fagbevægelsen søger til stadighed at kæde de to medlemskaber sammen – men det kan altså sagtens lade sig gøre at være medlem af en a-kasse uden at være medlem af en fagforening.

Vælg blot den billigste a-kasse – dækningen er den samme overalt.

Fagbevægelsens kapitalistiske dødedans

Den britiske Labourregering er gået i (et historisk) samarbejde med bla. McDonald’s om uddannelse – McEducation. Et samarbejde mellem staten og erhvervslivet, som synes oplagt og for ikke-erhvervslivsforskrækkede helt naturligt og uproblematisk.

Herhjemme “har” Dansk Metal 17 uddannelser (iflg. helsides annonce i det ungdomsvendte magsin “Premiere”, udgivet af Blockbuster)


Metals uddannelser
Dansk Metal har 17 forskellige erhvervsuddannelser inden for IKT. Med nytænkende uddannelser uddanner vi alt fra dem der samler og reparerer hardware, til dem der kan sætte netværk, servere og profiler op. Men også spiludviklere, designere og 3D´animatorer går igennem uddannelserne.

ligesom man på hjemmesiden til de unge skriver: “Interesserer du dig for IT og elektronik er der et hav af uddannelsesmæssige muligheder inden for Metals uddannelser”.

Hvorvidt det er Dansk Metal eller staten via de tekniske skoler, der betaler uddannelserne, melder Dansk Metal intet om. Jeg ved, jeg via skatten betaler til de tekniske skoler og til fagbevægelsen qua fradragsretten for faglige kontingenter.

  • Kan de unge mon gennemskue, om det er “Metals uddannelser” eller “Statens uddannelser”?

  • Kan de unge mon gennemskue, om det er fagforeningen, der udbetaler arbejdsløshedsdagpenge?

  • Kan de unge mon gennemskue, om man skal være medlem af en fagforening for at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge?

At fagbevægelsen ser sig nødsaget til at tage kapitalistiske metoder som reklame i brug og hvor en LO-formandskandidat kunne vælges på en brandtale med parolen “jeg kan slå de guuule” vidner trods alt om en smule bevægelse i den gamle, stivnede koorporation.

Om “bevægelsen” er en aktiv medspiller i uddannelsen af unge mennesker eller om reklamestuntet blot er endnu en krampetrækning af et fejltrin i fagbevægelsens kapitalistiske dødedans må medlemmerne selv afgøre.

På bare tre år er 7 procent af medlemmerne forsvundet, svarende til 100.000 personer. Samme antal vil ifølge forbundets egne prognoser forlade LO-fagbevægelsen de næste fire år. (Politiken.dk 22/1 2008).

LO-formandens kollega i koorporationens politiske gren har i øvrigt ikke haft meget held med at ramme modstanderen.

Det minder mig om historen om drengen, hvis forældre skule skilles: Jeg vil ikke være hos far, for han slår. Og jeg vil ikke være hos mor, for hun slår. Jeg vil være hos koorporationen, de slår ikke nogen.