Kategoriarkiv: Bogholderi

750.000 kroners spørgsmålet er bogholderi for nationalbankdirektører

Balladen om Dansk Røde Kors’ tidligere generalsekretærs “forlig” om sin fratræden, hvorefter han modtager 750.000 kr., nærmer sig bogholderi for nationalbankdirektører.

Således skriver Røde Kors’ præsident, tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen – om hvem man ellers kun kan sige godt – i et brev til organisationens lokale formænd:

“Det er helt afgørende, at forliget med Jørgen Poulsen ikke på nogen måde går ud over de mennesker, Dansk Røde Kors hjælper i Danmark eller udlandet. Til gengæld bliver det så nødvendigt at spare på en række omkostninger, ligesom det vil indebære, at vore ansatte kommer til at løbe lidt hurtigere i det kommende år.”
(Ritzau 7/12 2007)

Altså, hvis man kan spare 750.000 kr. eet sted, kan der deles 750.000 kr. ud et andet sted. Og vice versa. Ceteris paribus.

PS: Af een eller anden grund er det offentliggjort, at de 750.000 kr. indsættes på den tidligere generalsekretærs pensionsopsparing. En ubetydelig detalje, kunne man ved første øjekast synes. For det kan vel ikke have offentlighedens interesse, hvad pengene bliver brugt til? Og dog. Måske har en spindoktor forstillet sig, at denne sætning om, at pengene indsættes på en langsigtet pensionsordning (opspareren er 64 år) og ikke bruges på hurtige biler, kan virke formildende på de mange tusinde frivillige Røde Kors indsamlere og bidragere, der nok kan tænke sit. Herfra skal der ikke lyde nogen kritik af at spare op til pensionen, blot en undren over at oplysningen gives. Ikke mindst set i lyset af, at det er selvsamme generalsekretærs partis erklærede politik at begrænse muligheden for skattebegunstigede pensionsindbetalinger i den størrelsesorden.