Kategoriarkiv: 31.155

Højtlønnede sygeplejersker gidsler Danmark

Her lige før folketingsindgrebet i overenskomstforhandlingerne i sundhedssektoren kan det være relevant at få nogle fakta om sygeplejerskernes løn på bordet. Frank Dahlgaard har nogle interessante betragtninger i Weekendavisen, som jeg gerne refererer her:

  • Ifølge OECD oppebærer en fuldtidsansat hospitalsansat sygeplejerske en løn, der er 15% højere end den gennemsnitlige dansker. I Finland, Norge og Storbritannien ligger sygeplejerskernes løn under gennemsnittet. Siden midten af 90’erne er sygeplejerskernes løn steget mere end gennemsnittet i den private sektor. OECD konkluderer, at der ikke er grund til at hæve lønnen.
  • Ifølge Danske Regioner tjener en fuldtidsansat sygeplejerske gennemsnitligt 31.155 kr. når grundløn, tillæg, særydelser, feriegodtgørelse og pensionsbidrag medregnese. Overarbejde eksklusive. Sygeplejersker med under 8 års annciennitet tjener i gennemsnit 27.900 kr. mens de mere erfarne med 8 år eller mere i kitlen tjener i gennemsnit 32.600 kr.

Sygeplejerskerne “strejker” nu på syvende uge og gidsler alle Danmarks gamle og syge, der ikke kan få den behandling, de rettelig kan forvente.

300.000 danskere har fået udskudt behandlinger og operationer. Disse patienter oplever forlængede smerter, tabt arbejdsfortjeneste og forringet livskvalitet – og imens må arbejdspladserne undvære vigtig arbejdskraft og det offentlige betale sygedagpenge. Sundhedsministeren anslår i dag i Politiken, at det vil tage et års tid, inden vi er til bunds i den pukkel, der er oparbejdet. En pukkel, der skal afvikles ved frivilligt overarbejde (og deraf følgende overtidsbetaling til de i forvejen højtlønnede sygeplejersker).

Den endelige regning for dette rituelle afdansningsbal for den af nogle højt besungne ‘danske model’ er svær at gøre op. Men den er stor.

Jeg har som tidligere anført stor sympati for de sygeplejersker, der er tvangsorganiserede hos den endnu højere lønnede Connie Kruckow i Dansk Sygeplejeråd. men på et tidspunkt må den enkelte DSR-sygeplejerske også selv tage stilling og tage ansvar – hvor længe vil jeg være med til at gidsle Danmark?

Tavsheden legitimerer handlingen.

Danske regioner har samlet baggrundsfakta vedr. løn, overenskomstforhandlinger og konflikt.