Alle indlæg af Mikkel Raev

Investering i ejendomme er en inflationssikker investering

Hvad vil det sige, at en investering er inflationssikker? Jo, når du investerer i ejendomme, og her menes udlejningsejendomme i bred forstand, så har du typisk en eller flere lejere, der betaler husleje hver måned. Huslejen reguleres typisk hvert år i takt med inflationen, som opgøres af Danmarks Statistik.

Får du fx 100 kroner i leje af din investeringejendom i år, og forbrugerpriserne i samfundet stiger 3%, ja så reguleres huslejen også med 3%, så du til næste år får 103 kroner i husleje. Dette står i modsætning til fx en 3% obligation, som giver 3% uanset inflationen. Fordelen ved investering i ejendomme er således, at såfremt inflationen stiger voldsomt (som vi så det i halvfjerdserne og begyndelsen af firserne), så så følger afkastet på din investering automatisk med.

Der kan være flere andre gode grunde til at overveje at investere i ejendomme, fx er det altid en god ide at sprede sine investeringer på flere aktivtyper, fx kontanter, obligationer, aktier, ejendomme mv. Ved at sprede investeringerne er det faktisk muligt på een gang at opnå et højere afkast og samtidig en lavere risiko.

– Nu har jeg jo allerede en stor del af min opsparing placeret i mit hus, indvender du. Ja, det er sikkert rigtigt, men parcelhuse og erhvervsejendomme er ikke det samme og de svinger ikke i takt – så der kan være gode grunde til at at supplere med erhvervsejendomme, og igen handler det om risikospredning: Hvis du har en stor del af din opsparing placeret i eet eneste aktiv – dit parcelhus – er du også meget følsom overfor prisudsving i dit område.

Vintertid 2013

Hvornår er det nu, at vintertid 2013 starter?

Og skal man stille uret en time frem eller skal man stille uret en time tilbage?

Det korte svar er:

Søndag den 27. oktober 2013 kl. 03.00 skal du stille uret en time tilbage til kl. 02.00.

Hvornår er det Kristi Himmelfartsdag ?

Kristi Himmelfartsdag falder altid 40 dage efter påskedag og falder således på forskellige dage fra år til år.

Kristi Himmelfartsdag er en officiel helligdag i Danmark, og de fleste danskere holder således fri fra arbejde og de fleste virksomheder og butikker holder lukket denne torsdag.

Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag er derimod en almindelig hverdag, men de fleste banker, skoler mv. holder fridag denne fredag. Mange andre bruger fredagen efter Kristi Himmelfartsdag som en feriedag elelr afvikler afspadsering.

De senere år har begrebet “Kristi Himmelfarts-ferien” vundet indpas i sproget, idet mange danskere benytter helligdagen torsdag til at arrangere en mini-ferie eller forlænget weekend med familie og venner.

Rejsebranchen har da også taget begrebet til sig, og udbyder alle former for billige rejser og weekendophold på hotel, kro, feriecenter eller sommerhus.

Her kan du se, hvornår det er Kristi Himmelfartsdag 2013 og årene fremover:

Kristi Himmelfartsdag 2001: Torsdag den 24. maj 2001
Kristi Himmelfartsdag 2002: Torsdag den 9. maj 2002
Kristi Himmelfartsdag 2003: Torsdag den 29. maj 2003
Kristi Himmelfartsdag 2004: Torsdag den 20. maj 2004
Kristi Himmelfartsdag 2005: Torsdag den 5. maj 2005
Kristi Himmelfartsdag 2006: Torsdag den 25. maj 2006
Kristi Himmelfartsdag 2007: Torsdag den 17. maj 2007
Kristi Himmelfartsdag 2008: Torsdag den 1. maj 2008
Kristi Himmelfartsdag 2009: Torsdag den 21. maj 2009
Kristi Himmelfartsdag 2010: Torsdag den 13. maj 2010
Kristi Himmelfartsdag 2011: Torsdag den 2. juni 2011
Kristi Himmelfartsdag 2012: Torsdag den 17. maj 2012
Kristi Himmelfartsdag 2013: Torsdag den 9. maj 2013
Kristi Himmelfartsdag 2014: Torsdag den 29. maj 2014
Kristi Himmelfartsdag 2015: Torsdag den 14. maj 2015
Kristi Himmelfartsdag 2016: Torsdag den 5. maj 2016
Kristi Himmelfartsdag 2017: Torsdag den 25. maj 2017
Kristi Himmelfartsdag 2018: Torsdag den 10. maj 2018
Kristi Himmelfartsdag 2019: Torsdag den 30. maj 2019
Kristi Himmelfartsdag 2020: Torsdag den 21. maj 2020
Kristi Himmelfartsdag 2021: Torsdag den 13. maj 2021
Kristi Himmelfartsdag 2022: Torsdag den 26. maj 2022
Kristi Himmelfartsdag 2023: Torsdag den 18. maj 2023
Kristi Himmelfartsdag 2024: Torsdag den 9. maj 2024
Kristi Himmelfartsdag 2025: Torsdag den 29. maj 2025
Kristi Himmelfartsdag 2026: Torsdag den 14. maj 2026
Kristi Himmelfartsdag 2027: Torsdag den 6. m’aj 2027
Kristi Himmelfartsdag 2028: Torsdag den 25. maj 2028
Kristi Himmelfartsdag 2029: Torsdag den 10. maj 2029
Kristi Himmelfartsdag 2030: Torsdag den 30. maj 2030
Kristi Himmelfartsdag 2031: Torsdag den 22. maj 2031
Kristi Himmelfartsdag 2032: Torsdag den 6. maj 2032
Kristi Himmelfartsdag 2033: Torsdag den 26. maj 2033
Kristi Himmelfartsdag 2034: Torsdag den 18. maj 2034
Kristi Himmelfartsdag 2035: Torsdag den 3. maj 2035
Kristi Himmelfartsdag 2036: Torsdag den 22. maj 2036
Kristi Himmelfartsdag 2037: Torsdag den 14. maj 2037
Kristi Himmelfartsdag 2038: Torsdag den 3. juni 2038
Kristi Himmelfartsdag 2039: Torsdag den 19. maj 2039
Kristi Himmelfartsdag 2040: Torsdag den 10. maj 2040
Kristi Himmelfartsdag 2041: Torsdag den 30. maj 2041
Kristi Himmelfartsdag 2042: Torsdag den 15. maj 2042
Kristi Himmelfartsdag 2043: Torsdag den 7. maj 2043
Kristi Himmelfartsdag 2044: Torsdag den 26. maj 2044
Kristi Himmelfartsdag 2045: Torsdag den 18. maj 2045
Kristi Himmelfartsdag 2046: Torsdag den 3. maj 2046
Kristi Himmelfartsdag 2047: Torsdag den 23. maj 2047
Kristi Himmelfartsdag 2048: Torsdag den 14. maj 2048
Kristi Himmelfartsdag 2049: Torsdag den 27. maj 2049
Kristi Himmelfartsdag 2050: Torsdag den 19. maj 2050
Kristi Himmelfartsdag 2051: Torsdag den 11. maj 2051
Kristi Himmelfartsdag 2052: Torsdag den 30. maj 2052
Kristi Himmelfartsdag 2053: Torsdag den 15. maj 2053
Kristi Himmelfartsdag 2054: Torsdag den 7. maj 2054
Kristi Himmelfartsdag 2055: Torsdag den 27. maj 2055
Kristi Himmelfartsdag 2056: Torsdag den 11. maj 2056
Kristi Himmelfartsdag 2057: Torsdag den 31. maj 2057
Kristi Himmelfartsdag 2058: Torsdag den 23. maj 2058
Kristi Himmelfartsdag 2059: Torsdag den 8. maj 2059
Kristi Himmelfartsdag 2060: Torsdag den 27. maj 2060
Kristi Himmelfartsdag 2061: Torsdag den 19. maj 2061
Kristi Himmelfartsdag 2062: Torsdag den 4. maj 2062
Kristi Himmelfartsdag 2063: Torsdag den 24. maj 2063
Kristi Himmelfartsdag 2064: Torsdag den 15. maj 2064
Kristi Himmelfartsdag 2065: Torsdag den 7. maj 2065
Kristi Himmelfartsdag 2066: Torsdag den 20. maj 2066
Kristi Himmelfartsdag 2067: Torsdag den 12. maj 2067
Kristi Himmelfartsdag 2068: Torsdag den 31. maj 2068
Kristi Himmelfartsdag 2069: Torsdag den 23. maj 2069
Kristi Himmelfartsdag 2070: Torsdag den 8. maj 2070
Kristi Himmelfartsdag 2071: Torsdag den 28. maj 2071
Kristi Himmelfartsdag 2072: Torsdag den 19. maj 2072
Kristi Himmelfartsdag 2073: Torsdag den 4. maj 2073
Kristi Himmelfartsdag 2074: Torsdag den 24. maj 2074
Kristi Himmelfartsdag 2075: Torsdag den 16. maj 2075
Kristi Himmelfartsdag 2076: Torsdag den 28. maj 2076
Kristi Himmelfartsdag 2077: Torsdag den 20. maj 2077
Kristi Himmelfartsdag 2078: Torsdag den 12. maj 2078
Kristi Himmelfartsdag 2079: Torsdag den 1. juni 2079
Kristi Himmelfartsdag 2080: Torsdag den 16. maj 2080
Kristi Himmelfartsdag 2081: Torsdag den 8. maj 2081
Kristi Himmelfartsdag 2082: Torsdag den 28. maj 2082
Kristi Himmelfartsdag 2083: Torsdag den 13. maj 2083
Kristi Himmelfartsdag 2084: Torsdag den 4. maj 2084
Kristi Himmelfartsdag 2085: Torsdag den 24. maj 2085
Kristi Himmelfartsdag 2086: Torsdag den 9. maj 2086
Kristi Himmelfartsdag 2087: Torsdag den 29. maj 2087
Kristi Himmelfartsdag 2088: Torsdag den 20. maj 2088
Kristi Himmelfartsdag 2089: Torsdag den 12. maj 2089
Kristi Himmelfartsdag 2090: Torsdag den 25. maj 2090
Kristi Himmelfartsdag 2091: Torsdag den 17. maj 2091
Kristi Himmelfartsdag 2092: Torsdag den 8. maj 2092
Kristi Himmelfartsdag 2093: Torsdag den 21. maj 2093
Kristi Himmelfartsdag 2094: Torsdag den 13. maj 2094
Kristi Himmelfartsdag 2095: Torsdag den 2. juni 2095
Kristi Himmelfartsdag 2096: Torsdag den 24. maj 2096
Kristi Himmelfartsdag 2097: Torsdag den 9. maj 2097
Kristi Himmelfartsdag 2098: Torsdag den 29. maj 2098
Kristi Himmelfartsdag 2099: Torsdag den 21. maj 2099
Kristi Himmelfartsdag 2100: Torsdag den 6. maj 2100

Sommertid 2012 – 2016

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF om sommertid — Plan for sommertidens varighed
EU-Tidende nr. C 083 af 17/03/2011 s. 0006 – 0006

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF om sommertid [1]

Plan for sommertidens varighed

2011/C 83/06

I 2012 til og med 2016 hhv. begynder og ophører sommertiden på følgende dage kl. 1.00. UTC — koordineret universal tid:

– i 2012: søndag den 25. marts og søndag den 28. oktober

– i 2013: søndag den 31. marts og søndag den 27. oktober

– i 2014: søndag den 30. marts og søndag den 26. oktober

– i 2015: søndag den 29. marts og søndag den 25. oktober

– i 2016: søndag den 27. marts og søndag den 30. oktober.

[1] EFT L 31 af 2.2.2001, s. 21.

Kilde: EU Kommissionen.

Effekter af ”Holdbar vækst” på økonomien

Regeringen forudser følgende effekter af vækstpakken “Holdbar vækst”:

  • BNP i 2012 og 2013 styrkes med ca. 0,3 pct.
  • Beskæftigelsen styrkes med 6-8.000 personer i 2012 og 2013.
  • EU-henstillingen om en forbedring af den strukturelle saldo på 11⁄2 pct. af BNP fra 2010 til 2013 opfyldes i 2013.
  • Den offentlige gæld i 2020 er uændret, idet pakken er fuldt finansieret.
  • Den strukturelle saldo i 2020 er uændret.